i sidste time

Lovbehandling af juridisk faderløse udsat

Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit, er optimistisk efter møde i Folketingets Grønlandsudvalg, hvor loven om 'juridisk faderløse' var på dagsordenen

- Jeg er tilfreds med, at vi har valgt at udskyde behandlingen af loven, siger Sara Olsvig, folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit

Folketingets Grønlandsudvalg havde onsdag udvalgsmøde, hvor blandt andet udvalgsbehandlingen af loven om ’juridisk faderløse’ var på dagsordenen. Et enigt udvalg valgte på baggrund af Inatsisartuts ændringsforslag at udskyde færdiggørelsen af loven til efter nytår.

- Jeg er tilfreds med, at vi har valgt at udskyde behandlingen af loven. Det er meget vigtigt, at vi får indarbejdet Inatsisartuts ændringsforslag i den lov, vi skal vedtage, og i stedet for helt at afvise kravet om en form for kompensation til de juridisk faderløse, hvis far er afgået ved døden og dødsboet opgjort, vil vi nu se på, hvordan dette ændringsforslag kan udmøntes i praksis, skriver Sara Olsvig, folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit, i en meddelelse.

Sara Olsvig har både i Inatsisartut og i Folketinget arbejdet efter, at der gøres op med den nye forskelsbehandling det fremsatte lovforslag indeholder. Hun har tidligere fået svar fra den danske regering om, at regeringen erkender at der er en forskel i retsstillingen for de juridisk faderløse hvis far er afgået ved døden og dødsboet opgjort, hvormed den juridisk faderløse mister en eventuel arv, i forhold til de hvis har ikke er afgået ved døden og derfor ikke mister en eventuel arv.

Ændringsforslag ligger uden for rammern
Den danske regering har dog gjort klart i en række svar til Grønlandsudvalget, at Inatsisartuts ændringsforslag ligger uden for rammerne af loven om juridisk faderløse.

- Jeg er ikke enig i den danske regerings konklusion om, at en form for kompensation ligger uden for lovens rammer. Derfor er jeg meget glad for, at vi på udvalgsniveau nu skal arbejde på at indarbejde ændringsforslaget på trods af regeringens udmelding, uddyber Sara Olsvig.

Både Inuit Ataqatigiits Kuupik Kleist under sin tid om medlem af Folketinget og Sara Olsvig har sendt en række parlamentariske spørgsmål for at få skub i arbejdet med den lov, som nu kommer til at anerkende de juridisk faderløses retsstilling.

Det forventes, at der vil kunne afgives betænkning i februar 2014, og at loven endeligt kan godkendes inden folketingssamlingen slutter i forsommeren 2014. Tidsplanen er endnu ikke opdateret på Folketingets hjemmeside.

Læs lovforslaget

Powered by Labrador CMS