Lars Løkke vil skyde millioner i lufthavnsplan

Statsminister Lars Løkke Rasmussen rejser på mandag til Grønland for at forhandle en aftale med Naalakkersuisuts formand Kim Kielsen på plads. Målet er en dansk-grønlandsk aftale om, at staten investerer statsmidler i Grønlands nye lufthavne.

Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen skal forhandle i næste uge om lufthavnspakken.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) arbejder på et politisk gennembrud i forholdet mellem Danmark og Grønland, så der kommer statslige investeringer i Grønlands infrastruktur.

På mandag rejser Danmarks regeringschef til Nuuk for at mødes til, hvad der må betegnes som meget opsigtsvækkende forhandlinger med Naalakkersuisuts formand, Kim Kielsen.

To dagsordener

Sideløbende med arbejdet om hvordan danske statsmidler kan komme i spil til lufthavnspakken, så forhandler en anden gruppe embedsmænd med repræsentanter fra flere af de største danske pensionskasser.

Disse drøftelser går i korthed ud på, om pensionskasserne vil være med til at give langtidslån til anlæg af udvidelsen af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat samt på hvilke vilkår, det kan ske.

Forhandlingerne er hemmelige og foregår i dyb fortrolighed.

Målet er, at de to regeringschefer prøver at forhandle en aftale på plads, der blandt andet indebærer, at regeringen afsætter et meget stort millionbeløb til investeringer i Grønland.

Det, Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen først og fremmest kommer til at forhandle om, er, hvordan og under hvilke vilkår staten skyder penge i selvstyrets lufthavnsselskab Kalaallit Airports.

Selskabets samlede budget for anlæggelse af to større offentligt ejede lufthavne i Nuuk og Ilulissat samt en mindre lufthavn i Qaqortoq lyder på 3,5 milliarder kr.

Staten bliver aktionær

Ifølge Sermitsiaq.AG’s oplysninger, så håber man fra grønlandsk side, at staten med aftalen indskyder et større trecifret millionbeløb som egenkapital i Kalaallit Airports. Samtidig bliver staten aktionær i selskabet.

En arbejdsgruppe af over 30 danske og grønlandske embedsmænd, inklusiv mellem fem og ti danske og grønlandske departementschefer med statsministerens departementschef Christian Kettel Thomsen, er nedsat i forsommeren.

Kim Kielsens departementschef Søren Hald Møller står i spidsen for de grønlandske embedsmænd, der deltager.

En del af gruppen arbejder på at færdiggøre et forslag til, hvordan danske statsmidler kan skydes i de tre lufthavnsbyggerier.

Lars Løkke Rasmussen kan blive den første danske statsminister, der bryder med hidtidig praksis i selvstyreloven om, at Grønland ikke modtager mere fra Danmark end det årlige bloktilskud på 3,8 milliarder kr.

Naalakkersuisuts hidtidige plan for finansiering af det ambitiøse projekt rummer en høj grad af finansiering fra selvstyret i form af både indskud af egenkapital og lån til Kalaallit Airports. Desuden skal Kalaallit Airports optage et lån for 1,5 milliarder kr. på det internationale lånemarked.

Afgørende indflydelse

Men selv om staten indskyder et stort millionbeløb som egenkapital og bliver aktionær i Kalaallit Airports - og selvstyrets rolle bliver reduceret fra eneaktionær til hovedaktionær – er det fortsat selvstyret, der vil have den afgørende indflydelse og magten i Kallaallit Airports. Ud over at indskyde egenkapital vil selvstyret med en aftale med Danmark om statstilskud også give et større lån til selskabet.

For Kalaallit Airports får en dansk-grønlandsk aftale den betydning, at selskabet skal ud og låne noget mindre end de 1,5 milliarder kr. på det internationale lånemarked, end der ellers var lagt op til.

De forestående forhandlinger mellem Lars Løkke Rasmussen og Kim Kielsen er en udløber af et møde i Statsministeriet i juni. Her aftalte statsministeren og formanden for Naalakkersuisut, at det skal undersøges, om man fra dansk side kan være med til at finansiere udvidelse af lufthavnene i Nuuk og Ilulissat til 2.200 meter og opførelse af en ny lufthavn i Qaqortoq.

Uro om lufthavnspakken

De senere måneder har der i både Grønland og Danmark været uro om det storstilede grønlandske infrastrukturprojekt.

Efter blot fire måneder ved magten er der krise i Kim Kielsens regeringskoalition. Løsrivelsespartiet Partii Naleraq politiske ordfører Jens Napaattooq er stærkt kritisk over for Naalakkersuisuts lufthavnsprojekt.

Partii Naleraq har rejst tvivl om det økonomisk fornuftige i at udbygge landingsbanerne til 2.200 meter i Nuuk og Ilulissat. Jens Napaatooq fastholder, at han vil have undersøgt mulighederne for 1.199 meter baner i de to byer lige som Qaqortoq skal have det. For det er for dyrt med de lange baner i Nuuk og Qaqortoq, og pengene man sparer ved kortere baner, kan bruges til noget andet, mener han.

Foreløbig er der slet ikke enighed i koalitionen. På efterårssamlingen, der starter fredag 28. september, vil Kim Kielsen og hans støtter opfordre Inatsisartut til at stemme ja til hele lufthavnspakken, også kaldet anlægsloven. Den blev førstebehandlet på forårsamlingen.

Powered by Labrador CMS