Langt over rådgivning: Naalakkersuisoq skruer op for torskekvote

Torskekvoten sættes op for resten af året for at sikre beskæftigelse.

Torsk, fiskekasse

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har forhøjet kvoten på kystnær torsk for at sikre fiskeriet og beskæftigelsen året ud.

Kvoten lå i forvejen et godt stykke over den videnskabelige rådgivning.

Naalakkersuisut oplyser i en pressemeddelelse, at erhvervskvoten i 2023 for kystnær torsk var oprindeligt sat til 17.000 tons, hvoraf 1.000 tons var afsat fritidskvoten for torsk.

Kvoten sættes nu op, så kvoten for erhvervsmæssig kystnær torsk er på 21.000 tons, og fritidskvoten for kystnær torsk er på 1.300 tons.

Langt over anbefaling

Naalakkersuisut forventer, at kvoteforhøjelsen vil være tilstrækkelig til resten af året, står der i meddelelsen.

Den videnskabelige rådgivning om fangst af torsk kystnært i Vestgrønland er i 2023 således sat til 9180 tons.

Dermed har Naalakkersuisut skruet op for en kvote, der i forvejen lå et godt stykke over det anbefalede.

Har bebudet bæredygtig forvaltning

Ifølge Grønlands Fiskerikontrol var 84 procent af erhvervskvoten og 89 procent af fritidskvoten opfisket pr. 6. august. Det var før kvoteforhøjelsen.

Naalakkersuisut har i juni bebudet, at en ny forvaltningsplan skal sikre bæredygtighed i torskefiskeriet i de kommende år. Ved bæredygtighed forstås normalvis overholdelse af de videnskabelige anbefalinger for at undgå overfiskeri og mulig nedgang i fiskebestandene.

Det hører med til billedet, at den samlede videnskabelige rådgivning for torskefiskeriet her i landet øges med omkring 15.000 tons for 2024, efter at rådgivningen er blevet revideret. Selvom rådgivningen sættes op i 2024, vil den ikke kunne rumme de nuværende kvoter.

Powered by Labrador CMS