livsstilsundersøgelse

Langt de fleste er tilfredse med livet

Livsstilsundersøgelse viser, at tilfredsheden med livet stiger jo ældre man bliver, men at den falder, når man har passeret de 70

Smil
Livsstilsundersøgelse viser, at de fleste er tilfredse med livet

I den sidste del af undersøgelsen blev der spurgt til, hvor tilfreds man generelt er med livet. Svarmulighederne var: ‘Meget tilfreds, nogenlunde tilfreds, ikke særlig tilfreds, meget utilfreds’, og her har 75 procent tilkendegivet, at de er meget tilfredse med deres liv. Andre 21 procent er nogenlunde tilfredse, mens de sidste 4 procent er ikke særlig tilfredse med deres liv.

Da ingen af de 1.030 svarpersoner tilkendegav at de var meget utilfredse med deres liv, er denne gruppe udeladt fra tabellen.

Højindkomstgruppen mest tilfreds
Ved erhvervsfordelingen, skiller ‘øvrige funktionærer’ sig ud ved at være de mest tilfredse med livet, idet 84 procent har svaret meget tilfreds. Karakteristisk for denne gruppe er, at de har en mellemlang eller lang uddannelse og forholdsvis høj indkomst.

Det bemærkes endvidere at gruppen af ‘fisker/fanger’ og ‘studerende’ har en høj andel af meget tilfredse, begge ligger på 80 procent, mens ‘pensionister’ (66 procent) og ‘ufaglærte’ (73 procent) er de to grupper med den laveste andel ‘meget tilfredse'.

Læs mere om Sermitsiaqs livsstilsundersøgelse med tabeller i samarbejde med HS Analyse, i Sermitsiaq nummer 36 her:

Powered by Labrador CMS