Færøerne

Landsstyret vil genoprette nationalbank

Landsstyret vil genoprette den færøske nationalbank og nedsætte et risikoråd

Forslaget møder stor modstand i oppositionen i Lagtinget

Det foregående landsstyre på Færøerne besluttede at nedlægge Landsbanken (Nationalbanken) i 2013, men nu har Kristina Háfoss, landsstyremand for finansanliggender, fremsat et forslag om at genoprette Landsbanken.

Flere kriser
- Færøerne er blevet ramt af flere finans- og økonomikriser de seneste årtier. De har kostet samfundet, folket og erhvervslivet meget, når det gælder finansielle værdier, trivsel, selvstændighed og befolkningstal. Nu handler vi, så historien ikke gentager sig, fremgår det af bemærkningerne til forslaget.

Bedre oplysninger
Med i forslaget er også et oprettelsen af et risikoråd bestående af fem medlemmer. Risikorådet skal identificere og advare om de finansielle risikoer på Færøerne.

Og rådet skal i tilgift komme med anbefalinger, som kan mindske risikoen i det finansielle system.

Møder modstand
Ideen om at genoprette en færøsk nationalbank møder hård modstand i oppositionen. En af kritikerne er Bill Justinussen, Miðflokkurin (Midterpartiet), som mener, at forslaget sår tvivl om, hvem der har myndighed på området.

- Finanstilsynet har kontrol med færøsk banker. Et enigt Lagting har i december 2014 vedtaget, at loven om det danske risikoråd skal gælde for Færøerne. Det finansielle område er ikke overtaget, og færøske banker er derfor ikke underlagt en færøsk myndighed, siger Bill Justinussen.

- Det er vigtigt at få fastslået om færøske myndigheder kan påtvinge færøske banker kapitalkrav, tilføjer han.

Taler imod
I et høringssvar til forslaget fremgår det, at Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark vurderer, at forslaget må ændres.

Ministeriet anbefaler, at forslaget ændres til, at Færøernes risikoråd udelukkende får hjemmel vedrørende forsikring, pensioner og realkredit, fordi det er sagsområder, som er hjemtaget til Færøerne. Pengeinstitutter er et dansk sagsområde, og der har et færøsk risikoråd ikke nogen indflydelse.

Koordinere oplysninger
Kristina Háfoss siger til færøsk tv, at meningen med et risikoråd er at koordinere alle de oplysninger, som kommer fra de forskellige tilsyn på området med pengeinstitutter og forsikringsselskaber.

Jørgen Niclasen, formand for Folkeflokken og forenværende finansminister, siger derimod, at der ikke er nogen grund til at nedsætte flere råd til at føre tilsyn.

- Bankerne er allerede under tilsyn, de er såkaldte SIFI-banker, og sikkerheden er i orden. Forsikringsselskaberne er også underlagt tilsyn. Og jeg synes, der må være grænser for, hvor stor kontrol vi skal have, siger Jørgen Niclasen.

Forslaget er blevet førstebehandlet i Lagtinget og behandles nu i finansudvalget.

Powered by Labrador CMS