Landslægen: Penge i at videresælge ordineret medicin

Flere og flere borgere bliver udredt med adhd. Nu anmoder Landslægeembedet sundhedsvæsenet om, at kontrollen med patienterne skærpes i et forsøg på at forebygge, at Ritalin-pillerne sælges videre på det sorte marked.

Der er relativt mange penge i at videresælge ordineret medicin, forklarer Henrik L. Hansen.

Ritalin handles på det sorte marked.

Det bekræfter flere kilder, herunder Grønlands Politi, Landslægeembedet og borgere over for Sermitsiaq.AG. Men hvor kommer pillerne, som misbruges af personer, der hverken har adhd eller narkolepsi, fra?

Ifølge vicepolitiinspektør Lars Bjerregaard er det typiske kriminalitetsbillede i forhold til Ritalin, at det er ordineret medicin, som sælges videre til andre personer.

Landslæge Henrik L. Hansen oplyser, at han ikke har nogen klar dokumentation på, hvor Ritalinen på det sorte marked kommer fra.

Markant stigning

Om det er noget, som rent faktisk kommer fra sundhedsvæsenet, eller om det bliver indsmuglet. Måske en kombination, tilføjer han.

- Men det er klart, at det giver en større mulighed for misbrug af Ritalin, hvis flere er i besiddelse af pillerne - og der har været et betydeligt stigende forbrug af ordineret Ritalin, konstaterer Henrik L. Hansen.

Det bekræfter tal fra Landslægeembedet. De viser, at der i 2022 er sket en fordobling i mængden af indkøbt Ritalin i forhold til 2019.

Mg Ritalin importeret per år.

OBS: I ovenstående graf er det kun de tre første kvartaler, som fremgår af indkøbt Ritalin i 2022.

Den markante stigning af indkøbt Ritalin, som primært udskrives fra psykiatrisk afdeling, kan ifølge landslægen blandt andet skyldes, at der gennem de seneste år har været meget omtale af adhd.

- Det betyder, at der har været et meget stort ønske om at blive udredt for adhd, hvorfor der åbenlyst er kommet flere i behandling.

Videresalg af ordineret medicin

Det, der er udfordringen helt generelt med lægemidler, er, at der er relativt mange penge i at videresælge ordineret medicin, forklarer Henrik L. Hansen og tilføjer:

- Priserne på lægemidler er ganske høje på det sorte marked. Det kan hænge sammen med, at ulovlige euforiserende stoffer i Grønland er meget dyre.

Henrik L. Hansen fortæller, at man derfor desværre ser, at visse personer sælger ordineret medicin.

- Jeg har ikke dokumentation for, at det finder sted her, men det er en velkendt problemstilling, som jeg har stødt på før i mit arbejdsliv.

Landslægeembedet sender anmodning

Til spørgsmålet om Landslægeembedet har gjort sig nogle overvejelser om, hvordan man kan forebygge videresalg af ordineret medicin, herunder Ritalin, svarer han:

- Det er helt klart nogle overvejelser, vi har gjort os.

Henrik L. Hansen mener, at det kan forsøges forebygget ved, at sundhedspersonale sikrer tættest mulig opfølgning med de patienter, som får ordineret den her medicin, så man får en fornemmelse af, at det faktisk er noget, de har gavn af - og at de selv bruger det.

Han understreger dog, at man aldrig kan sikre sig imod, at udleveret medicin fra apoteket ikke bliver solgt dagen efter.

På baggrund af den her sag har Landslægeembedet ifølge Henrik L. Hansen anmodet sundhedsvæsenet om at gennemgå de patienter, der får udskrevet recepter på Ritalin, for at prøve at sikre, at nogle ikke anvender det på en uhensigtsmæssig måde og giver det til andre.

Powered by Labrador CMS