Kuupik Kleist trækker sig som formand

Der skal vælges en ny præsident i ICC Grønland. Det sker efter, at Kuupik V. Kleist har valgt at trække sig.

- Efter længere tids grundige overvejelser er jeg kommet til den konklusion, at det skal være nu, jeg overdrager roret til nye kræfter.

Sådan lyder det fra Kuupik V. Kleist, som har valgt at trække sig fra posten som præsident i ICC Grønland. Det sker ved udgangen af april, skriver bestyrelsen i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at de 18 delegerede i ICC Grønland dermed skal vælge ny præsident.

- Det er med ærgrelse, at vi har modtaget Kuupiks meddelelse om, at han trækker sig, siger Sara Olsvig, international forkvinde for ICC.

Derfor trækker han sig

Hun tilføjer:

- Kuupik har med sin store viden om arktiske og internationale forhold bidraget markant til ICC’s arbejde gennem flere årtier. Vi kommer til at savne ham, men har også fuld forståelse for hans beslutning

ICC Grønland har gennem en lang årrække mistet store dele af sin driftsbevilling fra Inatsisartut, hvilket - ifølge pressemeddelelsen - har gjort det udfordrende for organisationen at få de økonomiske ender til at mødes op til ICC Grønlands formandskab, som løber fra 2022 til 2026.

- Driftsbevillingen til ICC var på sit laveste, netop som vi skulle overtage det vigtige arbejde med at koordinere organisationens internationale indsatser og huse ICC’s internationale sekretariat i Nuuk, udtaler Kuupik V. Kleist:

- Jeg er stolt af, at vi gennem det seneste års tid har tiltrukket øgede bevillinger til vores drift og til vores internationale arbejde på klima- og miljøområdet. Der er dog stadig udfordringer, og de manglende driftsmidler har betydet, at ICC Grønlands præsident er deltidsansat. Jeg har derfor valgt at trække mig og forfølge andre arbejdsopgaver.

En opfordring til Inatsisartut

ICC har modtaget et stort fondstilskud fra Aage V. Jensens Fonde til organisationens miljø- og klimaarbejde og til driften i formandskabsperioden. Samtidig har Inatsisartut øget driftsbevillingen til ICC med 750.000 kroner årligt.

Det bringer ifølge ICC driftsbevillingen tilbage på knap 2,8 millioner kroner, som dog kun udgør cirka halvdelen af driftsbevillingen fra Inatsisartut under ICC Grønlands forrige formandskabsperiode fra 2010 til 2014.

- En stærk og fælles Inuit-organisation er vigtig for alle Inuit og for Grønland. Der er nu et godt team på kontoret i Nuuk, og jeg overdrager trygt roret til en kommende ICC Grønland præsident, som sammen med ICC’s internationale forkvinde skal lede organisation her fra Grønland, siger Kuupik V. Kleist.

Og tilføjer:

- Jeg vil opfordre til, at Inatsisartut fortsat sikrer øget støtte til ICC, for organisationens arbejde for Inuit på tværs af Arktis slutter ikke i 2026, og Grønland bør fortsat have en stærk aktie i dette samarbejde, også i fremtiden.

ICC Grønlands delegerede holder ekstraordinært delegeretmøde 27. maj 2023. Her vil de delegerede vælge ny præsident for ICC Grønland.

Powered by Labrador CMS