Kritik: Kommission lavede borgeroplysning i stedet for inddragelse

Forfatningskommissionen lavede kun begrænset borgerinddragelse i 2020 og 2021, selvom borgerinddragelsen først blev taget ud af kommissoriet i september 2021, konstaterer en undersøgelse fra EY Grønland. Revisionsfirmaet vurderer også, at en rejse til Island ikke var udtryk for sparsommelig adfærd.

Forfatningskommissionen kunne have gjort mere for at opfylde kravet om borgerinddragelse, vurderer EY Grønland i en undersøgelse af kommissionens dispositioner. (Arkivfoto)

Revisionsfirmaet EY Grønland har undersøgt Forfatningskommissionens dispositioner, og onsdag kunne Sermitsiaq.AG fortælle om revisionsfirmaets kritik af en række økonomiske forhold i kommissionen.

EY Grønland har derudover kigget på Forfatningskommissionens arbejde i forhold til de kommissorier, som har lagt til grund for arbejdet, og her får kommissionen også kritik.

Revisionsfirmaet konkluderer således, at kommissionens aktiviteter i 2020 og 2021 - bortset fra en borgerinddragende undersøgelse i 2020 - havde karakter af borgeroplysning og ikke borgerinddragelse, hvilket der stod i kommissionens daværende opdrag, at den skulle udføre:

- Kunne have anvendt moderne medier

- Det er samlet set vores vurdering, at Forfatningskommissionen i perioden 2020 og frem til september 2021, hvor borgerinddragelsen udgår af kommissoriet, ikke har ageret i overensstemmelse med det tidligere kommissoriums forudsætning om borgerinddragelse, skriver EY Grønland.

Ifølge revisionsfirmaet var inddragelsen af borgerne i perioden begrænset til muligheden for at indsende forslag til Forfatningskommissionen. Kommissionen havde i perioden målrettet dialog med uddannelsesinstitutioner, foreninger og større organisationer.

- Det er vores vurdering, at Forfatningskommissionen med fordel kunne have anvendt moderne medier og platforme til at opfylde forudsætningen om borgerinddragelse til trods for rejserestriktioner som følge af COVID-19, skriver EY Grønland.

Kritisk overfor inspirationsrejse

Revisionsfirmaet kaster også en rejse til Island i december 2021 under et kritisk lys.

Her brugte kommissionen 101.000 kr. på, at arbejdsgrupperne kunne deltage i Arctic Circle Iceland. EY Grønland er betænkelige ved tidspunktet for deltagelsen på Arctic Circle-mødet:

- Deltagelsen i Arctic Circle Iceland med henblik på inspiration og modtagelse af input fra udenlandske aktører burde efter vores vurdering ikke ligge så sent i processen, skriver EY Grønland.

Kritikken skal ses i lyset af, at kommissionens arbejde på det tidspunkt var blevet forsinket med flere år i forhold til den oprindelige tidsplan.

Ikke sparsommelig adfærd

- Vi skal præcisere, at det ikke er en del af kommissoriet at modtage input fra udenlandske aktører. Kommissoriet henviser i stedet til anvendelsen af tilforordnede og inddragelse af eksperter, skriver EY Grønland.

Det vurderes også, at kommissionen ikke udviste sparsommelig adfærd i forhold til rejsen, blandt andet fordi kommissionen også var på inspirationsrejse tilbage i 2017.

Ineqi Kielsen var formand for Forfatningskommissionen i perioden. Han ønsker ikke at kommentere undersøgelsen fra EY Grønland, da han ikke selv har fået undersøgelsen udleveret. Undersøgelsen er blevet bestilt af Formandens Departement.

Powered by Labrador CMS