Kritik hagler ned over Sermersooq - politiker føler sig svigtet

En forvaltningsrevision afslører, at boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq sejler. Politiker føler sig svigtet af embedsværket og borgmesteren.

- Jeg er bare en lægperson. Hvordan kan de professionelle embedsfolk ikke råbe vagt i gevær? Der er mange, der er medskyldige ved at acceptere de her tilstande, siger Inga Dora G. Markussen.

Flere kommunalpolitikere må have spærret øjnene op ved læsning af en netop offentliggjort forvaltningsrevision af kommunens boligområde. Rapporten kritiserer blandt andet kommunen for en række mulige regelbrud, rod og kommer med eksempler der antyder, at specifikke bygherrer er blevet tilgodeset.

Konkret konstaterer revisor blandt andet, at nogle private investorer har fået "usædvanligt gunstige" aftaler med kommunen i forbindelse med den såkaldte boligsag, hvor kommunen har lejet hundredevis af boliger af de private investorer.

Det fremgår også, at en direktør i kommunen har omgjort en beslutning truffet i forvaltningen om en arealtildeling til en bygherre. Beslutningen kom bygherren til gavn og er ikke begrundet i notater. Samme bygherre har også fået dispensation fra lokalplanen til at bygge højere huse end tilladt.

I samme toner kritiseres forhold i kommunens byudviklingsselskab Siorarsiorfik - Nuuk City Development (NCD).

Sætter spørgsmålstegn ved køb af hal

Her kan man læse, at NCD i 2019 blev anmodet om at købe en hal til 12,5 millioner kroner. Anmodningen kom fra kommunens kommunaldirektør, og ifølge revisor blev hallen erhvervet fra en person, "der har haft tætte forretningsmæssige relationer til den tidligere kommunaldirektør og selskabets bestyrelsesformand."

Udover særdeles gunstige lejeaftaler til investorerne i boligsagen har kommunen også ydet offentlige lån for omkring 130 millioner kroner til de byggerier, som investorerne har opført og lejet ud til kommunen.

Her kommer revisor frem til, at disse lån muligvis er givet i strid med reglerne, og at kommunen ikke har kontrolleret, om reglerne er overholdt. For at få et offentligt lån skal lejen være omkostningsbestemt, hvilket revisor vurderer, at den ikke er:

Offentlige lån kan forfalde

- Henses til det nuværende renteniveau og den reducerede risiko som udlejer har som følge af lejeaftalernes uopsigelighed, så er det vurderingen at flere af disse offentlige lån ville forfalde til betaling (eller medføre en reduceret leje), såfremt kommunen håndhævede denne bestemmelse, skriver revisor.

Det er Siumut-politiker Inga Dora G. Markussen, der stod bag kravet om en forvaltningsrevision, og hun føler sig svigtet af embedsværket og borgmesteren, siger hun.

Inga Dora G. Markussen fortæller, at hun måtte kæmpe for at få borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) med på idéen om forvaltningsrevisionen, og at revisionen bekræfter hendes formodning om, at noget er helt galt i kommunen.

Politiker: Mange er medskyldige

- Jeg er bare en lægperson. Hvordan kan de professionelle embedsfolk ikke råbe vagt i gevær? Der er mange, der er medskyldige ved at acceptere de her tilstande, siger Inga Dora G. Markussen.

Inga Dora G. Markussen har gennem længere tid været en vedholdende kritiker af kommunens ageren i den såkaldte boligsag. I boligsagen blev kommunens ageren underkendt Kommunernes Tilsynsråd, og den nye revisionsrapport kommer med endnu mere kritik af kommunen i sagen - blandt i form af en gennemgang af de indgåede lejeaftaler, hvor flere betegnes som "usædvanligt gunstige for udlejer":

- Det her bør får alvorlige konsekvenser for forvaltningen. Der er foregået noget bag lukkede døre, som koster kommunekassen millioner af kroner i dag.

Vil have forslag om politisk ansvar tilbage på dagsordenen

- Kommunen har været en slags kassekredit for investorer. Det er jo usædvanligt gunstigt, at man skal aflevere en hel boligblok i nyopført stand efter en lejeperiode på måske ti år. Og hvad gør vi med huslejen? De fleste kontrakter stiger med tre procent om året, siger Inga Dora G. Markussen.

Hun har tidligere stillet forslag om, at der placeres et politisk ansvar for sagen. Forslaget blev afvist, men Tilsynet har pålagt kommunen, at forslaget skal tilbage på dagsordenen og behandles. Det vil Inga Dora G. Markussen følge til dørs:

- Det er meget meget kreativt måde at få boliger til vores pressede boligmarked, som bør få politiske konsekvenser. Flertallet har afvist at drøfte mit forslag om at placere et politisk ansvar. Tilsynet har pålagt kommunen, at forslaget skal på dagsordenen igen, og det vil jeg arbejde for, at det kommer, siger hun.

Selve revisionsrapporten skulle have været behandlet politisk torsdag i sidste på et møde i kommunens økonomiudvalg, men det er foreløbig udskudt.

Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar til sagen fra borgmester Charlotte Ludvigsen (IA). Borgmesteren har hidtil fastholdt, at kommunens omstridte boligmetode var billigere, end hvis kommunen selv skulle opføre boligerne.

Sermitsiaq.AG arbejder også på en kommentar fra de to tidligere direktører i kommunen, som er genstand for en række kritikpunkter i revisionsrapporten.

Powered by Labrador CMS