Kræver øget fokus på bygder

Bygderne skal ikke udstilles som samfundsbelastning i Folketinget, mener formanden for bygdeforeningen Kanunupe.

- Det er uheldigt, at mange politikere ikke har kendskab til reelle bygdeforhold, og der bør derfor etableres et tættere samarbejde mellem bygdebestyrelser og myndighederne. Derfor er den nye bestyrelse i Kanunupe i gang med at undersøge, hvordan vi kan løse dette problem, siger Karl Petersen, som er formand for bygdeforeningen Kalaallit Nunaani Nunaqarfiit Peqatigiiffiat, Kanunupe.

FOLKETINGSVALGValgkampen til Folketingsvalget er i sin slutspurt. Ledelsen i Mediehuset Sermitsiaq.AG har derfor - af publicistiske og demokratiske grunde – besluttet at optimere valgdækningen på nyhedshjemmesiden Sermitsiaq.AG. Du vil derfor de næste dage ekstraordinært kunne læse udvalgte valgartikler fra de to landsdækkende betalingsaviser Sermitsiaq og AG. God læselyst.

Selvom udviklingen i mange bygder nærmest er gået i stå i de senere år, har debatten om bygdeforhold og bygdernes samfundsøkonomiske betydning fyldt alt for lidt i den igangværende valgkamp til Folketinget.

Politik handler om at finde fælles løsninger på landets udfordringer og når konflikter og problemer skal løses, skal man finde ud af, hvad uenigheden i konflikten handler om. Derfor er det yderst uklogt at udstille bygderne som belastning for samfundet, uden at komme med løsningsforslag, mener Karl Petersen, som er formand for bygdeforeningen Kanunupe.

Begrænset viden

- Alt for mange politikere har ikke tilstrækkeligt kendskab til de reelle forhold og erhvervsudviklingsmuligheder i mange velfungerende bygder, og anser dermed bygderne som belastning for samfundet, siger Karl Petersen.

- Senest var det folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz fra Inuit Ataqatigiit, som i folketingssalen udtalte, at der bør være færre bygder for at velfærdsniveauet kan højnes.

- Denne udlægning er en generalisering af bygdeforholdene og dermed helt ved siden af de faktiske forhold. Mange politikere mener nemlig, at der ikke er erhvervsudviklingsmuligheder i de fleste bygder, siger han.

Dialog med folketingspolitikere

Kanunupe ønsker at indlede dialog med de kommende grønlandske folketingsmedlemmer, idet bygdeforeningen finder det nødvendigt, at der foreligger nødvendig viden om faktuelle bygdeforhold iblandt folketingsmedlemmerne på Christiansborg.

- Vi ønsker, at man sætter større politisk fokus på udviklingsmulighederne i alle bygderne, og vi vil arbejde for, at der bliver igangsat en undersøgelse om bygdeforholdene, siger Karl Petersen, som samtidig fastslår, at bygdeforeningen vil arbejde for, at bevillingerne bliver større til bygdeudviklingen via finansloven.

Ikke tages alvorligt

Ifølge Kanunupe består én af de største udfordringer af, at bygdebestyrelserne tit ikke bliver taget alvorligt af kommunerne og Selvstyret og bygdeforeningsformanden mener, at myndighederne bør bistå bygdebestyrelserne i deres daglige arbejde i langt højere grad end man hidtil har gjort.

- Vi er bekendt med, at mange henvendelser og forslag fra bygdebestyrelserne bliver taget alvorligt, og bliver derfor ikke behandlet i de forskellige myndighedsinstanser, hvilket er den primære årsag til den langsommelige udvikling i bygderne.

- Og det er yderst sjældent at folketingsmedlemmerne aflægger bygderne besøg og det finder vi yderst beklageligt, siger Karl Petersen.

Kanunupe udarbejder for tiden et forslag om etablering af en rådgivende enhed tilhørende under infrastrukturafdelingen i Departementet for Boliger og Infrastruktur i Selvstyret, som udelukkende skal servicere bygdebestyrelser og behandle bygdeanliggender.

Powered by Labrador CMS