Kommunerne er klar til at sende skrald til Danmark

Esani har fået penge fra miljøfonden til at samle skrald på kysten og sejle til destruktion i Danmark denne sommer. En løsning Sermersooq allerede bruger i dag, som flere kommuner nu vil benytte sig af.

Flere steder i landet døjer man med skrald ved byer og bygder.

Flere steder i landet skaber skrald i byer og bygder gener for befolkningen i form af lugtgener, og svineri, fordi skraldet bliver spredt med vinden, efter det er samlet på byens dump.

For nylig kunne Sermitsiaq.AG fortælle om problemer Nanotalik, men det er ikke et enestående tilfælde. Og i Syd kommunen er man klar til at sende skrald mod Danmark.

- Jeg har ikke tal på, hvor meget skrald vi vil af med, men vore ønske er at benytte muligheden, siger Sem Ottosen, der er Forvaltningschef for Teknik & Miljø i Kommune Kujalleq.

Også i Kommune Qeqertalik forventer man at benytte sig af tilbuddet fra ESANI. Det er dog ikke helt klart endnu, hvor meget skrald det drejer sig om.

- Vi forventer at kunne svare på det indenfor den næste måned. Vi skal bruge de næste uger på at få lavet en opgørelse af, hvilke fraktioner af affald, vi har liggende på de forskellige lokationer samt, hvor mange tons vi vil kunne have klar til udskibning, siger Økonomidirektør Qeqertalik Nicolai Odgaard Jensen.

Har ikke ansvaret i Kangerlussuaq

Teknink og miljøchef i Qeqqatta Tuperna Rix fortæller, at situationen i deres kommune er lidt anderledes.

- Kommunen er ikke ansvarlige for affaldshåndtering i Kangerlussuaq endnu, men vi har et pilotprojekt på trapperne, der starter op, når isen er brudt op. Det skal foregå over de næste to år med tilskud fra miljøfonden, siger hun.

Det er Mittarfeqarfiit der står for affald i Kangerlussuaq.

Kommunens resterende affald transporteres for nuværende til Sisimiut til afbrænding, derfor har kommunen ikke de store problemer med affald, der ligger og lugter eller blæser rundt over byer og bygder.

- Vi er åbne for ideen(om at sejle affald til Danmark, red.), men vi har ikke taget stilling til det konkrete tilbud fra Esani endnu, siger Tuperna Rix.

Sender flere hundrede tons afsted

Kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq Lars Damkær oplyser til Sermitsiaq.AG, at det med de mængder brandbart affald som produceres i Sermersooq i dag, allerede nu er nødvendigt for Kommunen at afsætte en mindre del af det affald som indsamles fra kommunens byer og bygder, til behandling i Danmark.

Selvom Kommunens nuværende forbrændingsanlæg kører 100 % og sidste år behandlede omkring 13.000 tons affald, afskibede Sermersooq Kommune sidste år næsten 400 tons pakket affald til Danmark.

- Hos Sermersooq kommune er vi sikre på, at vi igen i år bliver nødt til at sende 4-500 tons til behandling i Danmark, siger Lars Damkær.

Den sidste af landets kommuner har meldt sig ud af Esani under et år efter selskabet blev oprettet, da de mente aftalen var for dyr for kommunen. Kommunen har fået dispentation til at afbrænde affald men det slutter når de to nye forbrændingsanlæg står klar i SIsimiut og Nuuk. Derfor har kommunen genovervejet om de skal være med.

Ikke med i Esani

Kommunen er i gang med at undersøge muligheden for at tage i mod Esanis tilbud om afhentning af affald i løbet af sommeren.

- Avannaata Kommunia er ikke med i Esani, men vi ser på alle muligheder for at komme af med affald, særligt om sommeren, hvor problemet er størst, siger Direktør for Teknisk Forvaltning i Avannaata kommunia, Karl Madsen til Sermitsiaq.AG.

- Det kræver naturligvis, at vi har muligheden for at få det pakket, og det er det ikke alle steder vi har, som situationen er.

Derudover kræver det plads til at opbevare affaldet indtil skibet ankommer, for kommunen skal have en vis mængde pakket affald før det giver mening for Esani at hente det, understreger direktøren.

- Vi kender udfordringerne, men nu ser vi om vi kan benytte os af tilbuddet på den ene eller anden måde, for som de andre kommuner i Grønland har vi store udfordringer med affald.

Powered by Labrador CMS