Kommuneqarfik Sermersooq vil overtage døgninstitutioner for børn og unge

Det drejer sig om de fem selvstyreejede døgninstitutioner der dag ejes og drives af selvstyret. - Vi kan gøre det bedre og endda billigere, argumenterer borgmester Avaaraq Olsen (IA).

På landsplan er der 25 døgninstitutioner for børn og unge, der er anbragt udenfor hjemmet. Tre af dem er kommunalt ejede, 11 er selvstyreejede mens endnu 11 er selvejende døgninstitutioner.

Kommuneqarfik Sermersooq har en enkelt døgninstitution, nemlig børnehjemmet "Tupaarnaq", der er i Nuuk.

Nu satser Kommuneqarfik Sermersooq på at overtage selvstyrets fem døgninstitutioner, der er i kommunen, nemlig Prinsesse Margrethes Børnehjem i Tasiilaq, Meeqqat Illuat i Nuuk, Kaassassuk i Nuuk, Angerlarsimaffik Ivaneq i Nuuk og Angerlarsimaffik Aja, som også er i Nuuk.

Det er ikke første gang ideen kommer på bordet. Tilbage i foråret 2018 blev ønsket behandlet af det daværende udvalg for børn og familie.

Politisk ønske

I oplægget til beslutningsgrundlaget til økonomi- og erhvervsudvalget forklares det, at der er et politisk ønske om, at der tages formel kontakt til Selvstyret med henblik på at drøfte muligheden for at nogle af Selvstyrets døgninstitutioner kan overdrages til kommunen, således at driften af disse overgår til kommunen.

Borgmester Avaaraq Olsen (IA) mener, at der er al mulig grund til at overtage døgninstitutionerne:

- Jeg er overbevist om, at vi kan gøre det bedre og billigere end Selvstyret. Vi kan dokumentere igennem vores døgninsititution, at det er bedst, hvis der er tættere adgang til borgerne, for vi har mulighed for at drive døgninstitutionerne på en mere fleksibel organisatorisk måde, forklarer Avaaraq Olsen til Sermitsiaq.AG.

Med i hendels argumenter er, at kommunen også kan levere kvalitet, som børnene og de unge kan mærke:

- Børnene og de unge trives på vores børnehjem. Selvom der nok kan være dyster baggrund for, at de lever på vores døgninstitution, følges de helt til dørs, og flere af dem har efter endt ophold på vores børnehjem også igangsat uddannelse.

Børnene skal være i deres nærmiljø

Borgmester Avaaraq Olsen begrunder også ønsket med, at det for kommunen er vigtigt at sikre, at børnenes tarv bliver prioriteret i alle henseender og at anbringelser skal ske på børnenes præmisser:

- Vi kan eksempelvis nævne anbringelser udenfor hjemmet i Østgrønland. Mange af børnene bliver sendt til vestkysten og langt fra ethvert familiebånd. Vi vil, hvis det lykkes os at overtage døgninstitutionerne gerne sikre, at anbringelser altid bliver organiseret med barnets tarv som førsteprioritet. Vi vil gerne sikre mulighed for at børnene i Østgrønland så vidt muligt får lov til at blive i deres nærmiljø, når en anbringelse er uundgåelig, forklarer borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Avaaraq Olsen (IA).

Borgmesteren understreger, at kommunen meget gerne vil lade de ansatte forblive i deres stillinger i forbindelse med overtagelsen.

Nu har økonomi- og erhvervsudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq godkendt oplægget til det videre arbejde, nu er det Kommunalbestyrelsen der skal give grønt lys for at kommunen kan begynde at forhandle med Selvstyret.

Powered by Labrador CMS