Kommune undersøger muligt plejehjemsbyggeri

Kommuneqarfik Sermersooq undersøger et muligt byggeri af nyt demensplejehjem. Der er dog endnu ingen konkrete byggeplaner.

Kommuneqarfik Sermersooq har endnu ingen konkrete byggeplaner i ældreområdet. Et byggeri af plejehjem til demente borgere undersøges nu.

Kommuneqarfik Sermersooq har ved vedtagelsen af budget for 2023 den 29. november 2022 besluttet at prioritere anlægsønsker, der skal forundersøges. Et nyt demensplejehjem er prioriteret som nummer tre blandt anlægsønskerne.

Det oplyser stabschef i afdelingen stab og beredskab i Kommuneqarfik Sermersooq, Asmus Jessen Rubæk til Sermitsiaq.AG.

Et demensplejehjem vil sikre flere pladser til ældre med særlige behov, og dermed gøre plads til flere beboere i det allerede eksisterende to alderdomshjem i Nuuk.

Endnu ingen byggeplaner

Ældretalsmanden Inga Egede mener, at der skal være mere fokus på forberedende arbejde i form af alderdomsbyggeri, da befolkningsfremskrivninger viser, at ældre over 65 år vil blive flere de kommende år.

Kommunen kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse, hvor mange pladser, et demensplejehjem vil have. Kommunen har i dag plads til 19 beboere med demens i alderdomshjemmet.

- Der er altså for nuværende ikke svar på, hvor mange pladser, hvilke behov eller placering mm. Og der er derfor heller ikke konkrete byggeplaner endnu. Byggeriet skal tilpasses behovet, oplyser Asmus Jessen Rubæk

Politisk prioriteret

Resultatet af forundersøgelserne skal tages op af kommunalbestyrelsen, hvor det er først der, hvor beslutningen vil blive taget.

Formand for anlægsudvalget, Finn Karlsen (N) oplyser, at lokalpolitikerne har interesse i at prioritere ældreområdet.

- Kommunalbestyrelsen ønsker at prioritere ældreområdet. Der er planer om at undersøge, hvad det vil koste at bygge et plejehjem, for vi har behov for flere pladser til ældre, siger formand for anlægsudvalget i Kommuneqarfik Sermersooq, Finn Karlsen (N).

Finn Karlsen håber, at et byggeri af demensplejehjem vil realiseres hurtigst muligt, så der kan skabes flere pladser til ældre.

Powered by Labrador CMS