Kommune: Ældre med mest behov kommer i første række

På nuværende tidspunkt er der 22 ældre borgere i Nuuk, der venter på at flytte til et alderdomshjem. De borgere, der er vurderet til at have mest behov, kommer altid i første række, oplyser fagchef.

Det mest skrøbelige ældre, med mest behov for hjælp i det daglige kommer i forreste række i ventelisten til plads i alderdomshjemmet, oplyser fagchef i Kommuneqarfik Sermersooq.

Der er 22 ældre borgere på venteliste, der er visiteret til en plads på alderdomshjemmet i Nuuk . Det oplyser fagchef for ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, Arnannguaq Heilmann Christensen til Sermitsiaq.AG.

Ventelisten er fleksibel, hvilket betyder, at de borgere med størst behov for hjælp i det daglige kommer forrest i rækken, uanset hvornår de er blevet visiteret til en plads på alderdomshjemmet.

Der er i alt 78 pladser på de to alderdomshjem i Nuuk, som er alderdomshjemmet og Ippiarsuk, inklusiv 14 pladser på aflastningsafdelingen. Derudover er der 19 pladser på en demensafdeling.

Ansøgers behov vurderes altid

Sidste uge kunne Sermitsiaq.AG fortælle om Vilhelmine Lorentzen på 92 år, der er sendt hjem fra aflastningsafdelingen på alderdomshjemmet i Nuuk, da visitationsenheden har vurderet, at hun kan klare sig selv hjemme med øget hjemmehjælp, som kommer flere gange om dagen. Det forargede de pårørende som har valgt at klage over sagen, der nu er taget op til genovervejelse i visitationsenheden.

- Kommunen har visitationsgrundlag, som er politisk godkendt. Når en borger ansøger om tildeling af plads på alderdomshjem eller flytter ind på aflastningsafdelingen, så bliver vedkommende vurderet for at få de rette hjælpemidler, forklarer fagchef på ældreområdet, Arnannguaq Heilmann Christensen.

Hjælpemidler kan være alt fra alarmarmbånd ved fald, hjemmehjælp eller døgnpleje som på alderdomshjem.

Mest svage prioriteres

Fagchefen forklarer, at ventelisten til alderdomshjemmet er fleksibelt, og at de ældre der har mest behov for hjælp kommer i første række.

- Ud fra visitationsenhedens vurdering kan en borger komme først i rækken til en plads på alderdomshjemmet. Så snart, der er plads på alderdomshjemmet kan en borger flytte ind, forklarer Arnannguaq Heilmann Christensen.

Ved akutte behov, hvor en borger bliver mere svækket mens vedkommende er på ventelisten, bliver vedkommende visiteret igen. Visitationsenheden tager højde for pårørendes, terapeutens, plejepersonalet og lægefaglig vurdering, når borgerens behov for hjælp bliver vurderet, oplyser Arnannguaq Heilmann Christensen til Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS