Kommune advarer mod overskridelser af videnskabelige anbefalinger

KNAPK vil gerne have forhøjet kvoten til det kystnære fiskeri efter hellefisk mellem Paamiut og Qaqortoq. Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at det kan skade Grønlands omdømme, hvis der er for stor forskel på anbefalinger og kvoter.

KNAPK har anmodet om en højere kvote til fiskeriet efter hellefisk mellem Paamiut og Qaqortoq. (Arkivfoto)

Det kystnære fiskeri efter hellefisk fra Paamiut til Qaqortoq kan snart løbe tør for kvoter.

Fisker- og Fangerorganisationen KNAPK har søgt om, at der forberedes en forhøjelse af kvoten, og Selvstyret har sendt anmodningen fra organisationen ud i høring.

I tilfældet med det indenskærs fiskeri efter hellefisk ved Sydgrønland overskrides den videnskabelige anbefaling betydeligt, da rådgivningen for 2022 er 222 tons, mens kvoten før en eventuel forhøjelse er på 519 tons.

Kan skade omdømme

I sit høringssvar henviser Kommuneqarfik Sermersooqs forvaltning til den videnskabelige rådgivningen fra organisationerne ICES og NAFO:

- Rådgivningen er baseret på data fra 1960 frem til 2020, hvor man i tidlige årtier havde dyrket intensiv fiskeri med store konsekvenser, som har ført til 3 årtiers genopbygning, sammenfatter kommunen.

Forvaltningen peger i øvrigt på, at der er voksende fokus på bæredygtighed:

- I dag er der stærkt voksende bevægelse om bæredygtighed i verdenssamfundet, som også har medført, at forbrugerne prioriterer varer, der enten er skaffet eller produceret på en bæredygtig måde. Det kan derfor skade Grønlands omdømme og eksport, hvis der ikke er sammenhæng mellem det videnskabelige råd og de af selvstyrets fastsatte kvoter, lyder det fra hovedstadskommunen.

KNAPK: Vigtigt at skabe ro og tryghed

KNAPK skriver i sin anmodning om forhøjelse af kvoten, at det er sparsomt med alternative erhvervsmuligheder til fiskeriet i Sydgrønland, og at forhøjelsen er vigtig for at skabe ro og tryghed.

GFLK (Grønlands Fiskerilicens Kontrol) vurderer, at hvis fiskeriet fortsætter på baggrund af kvoteoptaget henover året, vil kvoten blive opfisket i midten af oktober, men hvis fangsten estimeres på baggrund af kvoteoptaget i juli måned, hvor der er blevet fisket hurtigere, vil kvoten blive opfisket i september.

Powered by Labrador CMS