Kommunalt tilsyn: Dagtilbud i østkystens bygder halter

Kommuneqarfik Sermersooq har ført tilsyn med dagtilbud i bygderne på Østgrønland. På baggrund af tilsynet er der igangsat flere tiltag for at forbedre dagtilbuddene, så de følger lovgivningen.

Der skal være flere pædagogisk udviklende tilbud til børn i alderen 3-6 år i pasningstilbuddene i Østkystens bygder. Kommunen igangsætter flere tiltag. Arkivfoto.

Kommuneqarfik Sermersooqs dagtilbudsafdeling har ført tilsyn med en række pædagogisk udviklende tilbud i bygderne i Østgrønland i løbet af 2021.

Pasningstilbuddene er rettet mod børn i alderen 3-6 år, dermed er der ikke tilbud til børn under 3 år i bygderne Kuummiit, Sermiligaaq, Isertoq og Tiilerilaaq.

I slutningen af året 2021 var der indskrevet i alt 25 børn i de fire tilbud. For at give tilbud til børn i 0-3 år har forvaltningen fremlagt et forslag om at gøre pasningstilbuddene til dagplejeordninger. Forslaget er endnu ikke behandlet.

Tilsynet bemærker, at der ikke er udarbejdet ugeplaner med pædagogiske aktiviteter for børnene i nogen af pasningstilbuddene.

- Fagchefen stillede krav til, at dette blev en rutine. Alle pasningstilbud fik efter besøget tilsendt et skema, som de kunne bruge til arbejdet. Der blev ligeledes henstillet til at give fremmelige børn mere krævende pædagogiske aktiviteter, skriver forvaltning for børn og skole i en orientering til kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Ingen beredskabsplan

- Ved flere af tilsynene var retningslinjerne ved brand uklare eller personalet var uvidende om disse. Fagchefen har efterfølgende aftalt med den fungerende leder, at der udarbejdes klare retningslinjer, som tilpasses de enkelte bygder, lyder det.

Udover manglende beredskabsplan har kommunens dagtilbudsafdeling igangsat flere tiltag for at forbedre de fysiske rammer for pasningstilbuddene for børn i bygderne.

Blandt andet er der skade på en skorsten i bygningen i Kuummiit, hvor der kommer vand ind. I Isertoq er fyret gået i stykker, og det ene barn der passes i bygden passes derfor midlertidigt i dagplejerens eget hjem.

Flere reparationer venter

I Tiilerilaaq er der flere nødvendige reparationer i bygningen, der venter. Fagchefen for forvaltningen for børn og skole oplyser, at opgaverne er videregivet til teknisk forvaltning i kommunen.

- Derudover har de ikke længere rindende vand, da rørene fryser til. Det betyder, at personalet må hente vand andre steder. De mangler p.t. en pedel til at tage sig af dette. En medarbejder vil kontakte den fungerende leder omkring dette, lyder det i orienteringen, som kommunalbestyrelsen har taget til efterretning under mødet den 5. april.

På plussiden har nogle medarbejdere været på kurser ved uddannelsesstyrelsen. Medarbejderne har fået redskaber til at bruge leg som læring. Flere medarbejdere efterspørger redskaber til at udfylde de obligatoriske screeningsværktøj omkring barnets udvikling, som kommunen også vil være behjælpelig med.

Tilsyn af pasningstilbud i Kulusuk igangsættes i 2022.

Powered by Labrador CMS