Koalitionen IA & S: Parisaftalen spøger stadig i kulissen

Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA) brugte meget kort tid på diplomatisk arbejde i Island, hvor der lige nu er Arctic Circle Assembly, hvor arktiske parlamentarikere, organisationer og embedsfolk mødes.

Billede fra slutningen af november 2015, da Parisaftalen så dagens lys. På billedet ses også USA´s daværende præsident Barack Obama. Han havde en afgørende rolle i tilblivelsen af Parisaftalen. Men USA´s senere præsident har hevet USA ud af aftalen. Trods USA´s udmeldelse kæmper de resterende lande stadig for aftalen og dens indhold om CO2 reduktion samt alle deltagerlandes klimaindsats for at bremse den globale opvarmning pga. menneskeskabt forurening.

Det blev til en kort visit for Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA), da arktiske parlamentarikere mødtes i Island til Arctic Circle Assembly.

Kalistat Lund er nemlig allerede vendt hjem til Nuuk, hvor han fredag skal mødes med Inatsisartuts frednings- og miljøudvalg. Her skal han forklare status på hvor langt Grønland er nået med hensyn til planerne om at tilslutte sig Parisaftalen.

Netop Parisaftalen er en akilleshæl for koalitionen, der er lige så sprængfarlig som uranspørgsmålet. Men uranspørgsmålet har koalitionen løst på en måde, hvor begge parter kan afspejle sig i koalitionsaftalens indhold på råstofområdet.

IA's store mærkesag om at få fjernet forbeholdene og dermed blive fuldgyldig indlemmet i Parisaftalen ser stadig ud til at være for stor en mundfuld for Siumut, der er meget skeptisk over netop denne aftale.

Den langstrakte konflikt startede tilbage i november 2021, hvor Inuit Ataqatigiit med Naleraq som koalitionspartner meddelte, at Grønland skal med i Parisaftalen.

Straks var paraderne oppe hos Siumut, for partiet er meget skeptisk overfor Parisaftalen af 2015. Partiet mener nemlig, at der er alt for mange ulemper og risici ved at tiltræde aftalen, med henvisning til at landet endnu ikke i stor målestok er begyndt på de store råstofprojekter, som skal være med til at indbringe midler til landskassen.

Tvivl om hvorvidt Naalakkersuisuts forslag kommer igennem

Trods uenigheden om hvorvidt Grønland skal tilslutte sig aftalen, fandt IA og Siumut sammen og dannede en koalition i foråret 2022. Der blev Parisaftalen "gemt af vejen for en stund".

Under forårssamlingen 2023 fremsatte Naalakkersuisut et forslag at meddele den danske regering, at Grønlands territoriale forbehold for Parisaftalen skal ophæves og meddeles De Forenede Nationers Klimakonvention, UNFCCC.

Men det fik Siumuts gruppe i Inatsisartut til at bombardere Naalakkersuisut med spørgsmål og krav, der endte i, at det videre arbejde med forslaget først skal ske under denne efterårssamling.

Andenbehandlingen af forslaget er fastsat til at ske den 9. november, og i mellemtiden har Frednings- og Miljøudvalget travlt med at arbejde med en betænkning. Det er netop derfor, Kalistat Lund (IA) har valgt at prioritere at fremtræde overfor udvalget om status på Naalakkersuisuts arbejde med Parisaftalen frem for at blive i Island og pleje det diplomatiske arbejde.

Sermitsiaq.AG har torsdag været i kontakt med både formanden for Inuit Ataqatigiit samt Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede og formanden for Siumut, Erik Jensen. Begge siger uafhængigt af hinanden, at de ikke oplever gnidninger i forholdet, men at de begge ser frem til udvalgets betænkning.

Powered by Labrador CMS