Klagesag om gyldent håndtryk til kommunaldirektør henlægges

Indenrigsafdelingen går ikke videre med en klagesag, der handler om, hvordan en tidligere kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq fik en stor fratrædelsesgodtgørelse, samtidig med at et advokatnotat kom med alvorlige anklager mod en aftale, som direktøren havde indgået.

En klage over daværende borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen (IA) er blevet henlagt af Indenrigsafdelingen i Selvstyret. Det viser en aktindsigt Sermitsiaq.AG har fået.

Klagen handler om borgmesterens håndtering af afskedigelsen af daværende kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen.

Han fratrådte i sommeren 2021 og med sig fik han lidt over 1,3 mio. kr. i fratrædelsesgodtgørelse.

Aftalen om godtgørelsen blev indgået 5. juli, hvilket var to dage efter, at Kommuneqarfik Sermersooq havde modtaget et advokatnotat, der rummede alvorlige anklager mod en aftale, som Lars Møller-Sørensen havde indgået med et konsulentfirma på vegne af kommunen.

Advokaten vurderede, at medarbejdere, der havde medvirket til indgåelse af aftalen, havde begået grov pligtforsømmelse som kunne medføre bortvisning.

Oppositionspolitiker klagede

Sagen fik daværende formand for Siumut-gruppen i kommunalbestyrelsen, Inga Dora G. Markussen, til at klage til Selvstyrets Indenrigsafdeling over daværende borgmester Charlotte Ludvigsens ageren i sagen.

Indenrigsafdelingen har taget stilling til, om Charlotte Ludvigsens har påført kommunen et økonomisk tab ved indgåelse af fratrædelsesaftalen med Lars Møller-Sørensen.

Indenrigsafdelingen har anmodet om at få alt materiale udleveret, og konklusionen lyder, at Indenrigsafdelingen ikke har haft mulighed for at konstatere "i hvilket omfang den daværende borgmester reelt var klar over indholdet af notatet af 3. juli 2021, eller hvilken rådgivning den daværende borgmester modtog i sagen, inden hun indgik fratrædelsesaftalen af 5. juli 2021," står der i afgørelsen.

Vil ikke foretage sig yderligere

Og Indenrigsafdelingen skriver videre:

- Kommunen har til Indenrigsafdelingen oplyst, at notatet af 3. juli 2021 ikke indgik i sagen om indgåelse af en fratrædelsesaftale.

- På baggrund her af er det derfor Indenrigsafdelingens samlede vurdering, at der ikke er grundlag for at foretage sig yderligere i sagen.

Powered by Labrador CMS