Klager over politiet skal fremover behandles i Danmark

Fra den 1. januar 2023 overgår alle klagesager om ansatte i Grønlands Politi til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som befinder sig i Danmark. I alt 23 sager fra 2022 er overflyttet.

Klager over politiets adfærd og mulig indblanding i kriminelle sager behandles nu i Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Dermed indgår Grønlands Politi under DUP ligesom andre politikredse i rigsfællesskabet.

Grønlands Politi er stoppet med at behandle klager om ansatte i egne rækker.

I stedet er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed i Danmark, der behandler indgivne klager fra den 1. januar 2023.

Rent praktisk betyder det, at det fremover ikke er op til politidirektøren at beslutte, om der skal udtales kritik, rejses tiltale eller om sagen om en ansat i Grønlands Politi skal henlægges.

- Formålet med at ændre politiklageordningen er – både hos befolkningen og politiet – at sikre den almindelige tillid til, at behandlingen af politiklager foregår objektivt og retssikkerheden forsvarligt, oplyser Grønlands Politi til Sermitsiaq.AG.

Råd oprettes

Fra 1. januar 2023 har Grønlands Politi overført i alt 23 igangværende klagesager til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP. Fremover sender politiet klager om ansatte i Grønlands Politi til DUP. Klagerne omhandler sager om politiets adfærd eller mulig indblanding i kriminelle forhold.

- Politiklagemyndigheden har overtaget ansvaret for sagerne, og dermed følger Grønlands Politi de øvrige politikredse, hvad angår adfærdsklage- og kriminalsager mod ansatte med politimyndighed, oplyser Grønlands Politi.

For at sikre, at der fortsat er en lokal forankring i Politiklagemyndighedens sagsbehandling er der som noget særligt oprettet et råd for politiklagesager i Grønland. Rådet i Grønland udpeges af formanden for Inatsisartut, og skal sikre tilstrækkeligt kendskab til de grønlandske forhold i Politiklagemyndighedens sagsbehandling ved at komme med vejledende udtalelser.

Grønlands Politi oplyser, at overgangen ikke påvirker politiets arbejdsgang.

Powered by Labrador CMS