Kielsen trodser kritik: Fiskerihøring forlænges ikke

På trods af at fiskere, lokalpolitikere og organisationer inden for fiskerierhvervet har krævet en forlænget høringsfrist, vil naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen, ikke ændre datoen for at komme med input til den nye fiskerilov.

Den 24. januar vil være deadline for den høring, som Naalakkersuisut har fastsat med hensyn til den nye og meget vigtige fiskerilov. Dermed rokker Naalakkersuisut sig ikke en tøddel, selv om fiskere, dets organisationer og lokalpolitikere har efterlyst en forlængelse, da de har svært ved at overskue konsekvenserne af den nye lov.

Lang høring

Kim Kielsen begrunder det med, at lovforslaget skal behandles på forårssamlingen i Naalakkersuisut, og understreger, at høringsfristen i forvejen – mod normalen – er otte og ikke fire uger.

Videre bliver det understreget i pressemeddelelsen, at ”organisationerne har været dybt involverede i de analyser og drøftelser, som er gået forud for lovforslaget”.

- For eksempel var Grønlands Erhverv medlem af Fiskerikommissionen fra begyndelsen af 2019. Her blev langt hovedparten af de elementer, som nu indgår i lovforslaget, analyseret og drøftet, lyder det i en pressemeddelelse fra Kim Kielsen.

Input allerede brugt i forarbejdet

I følge Kim Kielsen har alle interesserede haft muligheden for at foretage beregninger, da kommissionens betænkning blev fremlagt allerede i 2021.

- Kommissionens betænkning blev fremlagt i september 2021, altså for mere end to år siden, og alle interesserede har haft mulighed for under arbejdet i kommissionen og bagefter selv at foretage beregninger af mulige tiltag, lyder det fra Kim Kielsen, som henviser til, at der efterfølgende har været holdt fiskeriseminarer i Ilulissat og Nuuk, borgermøder i hele landet samt møder med alle interessenterne vedrørende den nye lov.

- De input som er modtaget i den forbindelse, har også indgået i arbejdet med lovforslaget, bliver det fastslået i pressemeddelelsen, hvor man også begrunder, hvorfor ejerskabsforholdene og retten til reje- og fiskeressourcerne skal spredes.

Powered by Labrador CMS