Karl Tobiassen om fiskerilov: Indkalder partier til forhandling i august

Partierne bliver indkaldt til forhandlinger om fiskeriloven i august. Det oplyser naalakkersuisoq for fiskeri i et § 37-svar.

Arbejdet med at nå til enighed om en ny fiskerilov har efterhånden stået på i mange år, hvor skiftende naalakkersuisut har arbejdet på at få sammensat og vedtaget en ny fiskerilov, der er mere tidssvarende end den nuværende.

Tilbage under efterårssamlingen i 2017 blev et forslag til en ny fiskerilov førstebehandlet, men det kom aldrig videre og endnu har ingen naalakkersuisut haft modet til at gennemføre og få vedtaget en ny lov for landets vigtigste erhverv.

På grund af kompleksiteten og vigtigheden af lovgivningen besluttede Inatsisartut og det daværende Naalakkersuisut at nedsætte en fiskerikommission. Det skete i marts 2019. Efter omfattende arbejde blev kommissionen færdig med sine anbefalinger i september 2021, og nu er der lagt op til at en ny fiskerilov skal fremlægges og behandles under efterårssamlingen 2023.

Blandet modtagelse af betænkning

Men der er fortsat masser af uenighed om store dele af en ny lovgivning. Det omfatter blandt andet indførelse af IOK (individuelle omsættelige kvoter) på det kystnære hellefiskefiskeri, restriktioner på antallet af licenser, spredning af ejerskabet på rejekvoter og flere andre problemstillinger, som fiskerikommissionen har givet sine anbefalinger om.

Kommissionens fokus har været at finde frem til løsninger som optimerer landskassens indtjening på erhvervet. Men flere partier mener ikke, det går i spænd med det sociale ansvar for beskæftigelse og adgang til fiskeriet for nye generationer.

Hvorvidt målet om at fremsætte et forslag til den nye lov på efterårssamlingen bliver nået fremgår ikke af svaret, men Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Karl Tobiassen oplyser i et §37-svar, hvor langt arbejdet er.

Klar til forhandlinger

Karl Tobiassen (S) oplyser, at han har en vision om at gennemføre den kommende fiskerilov med et bredt og solidt flertal for at sikre den størst mulige legitimitet og tillid i samfundet og blandt aktørerne. For at opnå dette har han sat sig i spidsen for at udarbejde en politisk aftale om principperne i den kommende fiskerilov.

Arbejdet med udarbejdelse af aftalen er i fuld gang, og der har allerede været en første høringsrunde, hvor alle partier fik mulighed for at bidrage med deres input og opfattelser af, hvad den kommende lov skal indeholde, oplyser naalakkersuisoq i sit §37-svar

Karl Tobiassen har nu indledt de egentlige forhandlinger med partierne, hvor han tager udgangspunkt i de elementer og partier, der viser størst interesse og opbakning for at få aftalen igennem, fremgår det i svaret.

På grund af ferieperioden har fremskridtene været begrænsede i juli måned, men Naalakkersuisoq forventer at indkalde og iværksætte forhandlinger med alle partier i løbet af august måned.

Powered by Labrador CMS