Kangerlussuaqs fremtid: Naalakkersuisoq varsler borgermøde

Naalakkersuisoq Erik Jensen oplyser, at han i samarbejde med Qeqqata Kommunia vil arrangere et borgermøde i Kangerlussuaq i begyndelsen af det nye år, hvor fremtiden lufthavnen i bygden er på dagsordenen. Der er endnu ikke en officiel melding om lufthavnens fremtid.

Det er endnu uvist i hvilken form lufthavnen i Kangerlussuaq skal drives videre, når den nye atlantlufthavn i Nuuk tages i brug om forventet to år.

Fagforeningen SIK og Kommunalbestyrelsen i Qeqqata Kommunia efterlyser klart svar på Naalakkersuisuts planer for lufthavnen i Kangerlussuaq, fordi lufthavnen er den store økonomiske drivkraft i bygden med omkring 475 indbyggere.

Når den nye atlantlufthavn i Nuuk tages i brug i efteråret 2024, er det planen, at al atlanttrafik overgår fra Kangerlussuaq til Nuuk. Alt efter hvordan lufthavnen videreføres vil det fjerne eksistensgrundlaget for et betydeligt antalt arbejdspladser i bygden, har en tidligere rapport vurderet.

Sermitsiaq.AG har siden 9. november forsøgt at få et interview med naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S) om sagen, men han er ikke vendt tilbage inden for denne artikels deadline.

Erik Jensen har dog i mellemtiden leveret et skriftligt svar til medlem af Inatsisartut Paneeraq Olsen (N), som har spurgt, hvornår Naalakkersuisut vil holde borgermøde for borgerne i Kangerlussuaq vedrørende Kangerlussuaqs fremtid, når Nuuks landingsbane tages i brug i 2024.

Rapport fra arbejdsgruppe endnu ikke færdig

Til det svarer Erik Jensen:

- Når samlingen er færdig, vil jeg, i samarbejde med kommunen, planlægge et borgermøde i Kangerlussuaq. Dette forventes afholdt i starten af det nye år.

Naalakkersuisoq kommer desuden med nyt om den arbejdsgruppe, som har været nedsat for at se på Kangerlussuaqs fremtid. Arbejdsgruppens arbejde er tidligere blevet varslet færdig i først halvår 2022, men arbejdet står fortsat på:

- Arbejdsgruppen er i gang med at færdiggøre rapporten, hvorefter den vil blive offentliggjort, lyder det kort fra Erik Jensen.

Han skriver videre, at Naalakkersuisut vil igangsætte tiltag på baggrund af den samlede rapport fra arbejdsgruppen.

100 mio. kr. afsat til servicekontrakt

I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2023 blev der på overslagsårene 2025 og 2026 afsat et beløb til indgåelse af en servicekontrakt med Mittarfeqarfiit på 100 mio. kr.

I et lovforslag om Mittarfeqarfiits fremtid vurderes det, at der skal gives en servicekontrakt til Mittarfeqarfiit på 105 mio. kr. årligt, såfremt Kangerlussuaq-lufthavnen skal drives videre som en regional lufthavn. Hvis lufthavnen skal kunne modtage civil atlanttrafik vurderes Mittarfeqarfiit at have brug for en servicekontrakt på 158 mio. kr. i årligt.

Det fremgår ikke af finansloven, om det er den ene eller anden løsning, der afsættes midler til.

Powered by Labrador CMS