Kalistat Lund: Ny alliance del af samlet strategi

Torsdag trådte Grønland ind i en ny alliance af lande som ønsker, at udfasningen af olie følger målsætningen med Parisaftalen, som stiftende medlem. Beslutningen har stor symbolsk betydning, understreger naalakkersuisoq.

Naalakkersuisuq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund påpeger, at Grønland med beslutningen om et stop for udstedelse af nye olielicenser i juli måned 2021 allerede lever op til målsætningen i den nye internationale alliance ”The Beyound Oil & Gas Alliance” (BOGA). Beslutningen om at træde ind i alliancen skal understrege Grønlands engagement i bekæmpelse af klimakrisen.

- Vi er ikke et olie- og gasproducerende land, men i Arktis vil temperaturen stige tre gange så meget som i resten af verden, og det vil have voldsomme konsekvenser for vores levevis. Det har derfor en stor symbolsk betydning, at Grønland indtræder i BOGA og derigennem er med til at understrege situationens alvor og behovet for alternativer til olie og gas, udtaler Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG.

- Medlemskabet kan bruges til at dele erfaringer, brande den grønne omstilling og medlemskabet giver samtidig direkte politisk indflydelse i en international alliance, som kan blive ledende på klimaområdet.

Sort energi i den havgående flåde

Power to X

Power to X er en metode hvorpå grøn elektricitet omdannes til brint, som kan bruges i sektorer, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. For eksempel i den tunge industri og den tunge transport.

Tirsdags denne uge vedtog et enigt Inatsisartut at opføre et nyt vandkraftværk og at udvide det nuværende ved Nuuk. Det vil hæve landets andel af vedvarende energi fra omkring 17-18 procent til omkring 35 procent. Samtidig melder naalakersuisut, at der nu skal lægges kræfter i at forberede muligheden for Power to X hvor vandkraftenergi kan opbevares og eksporteres.

I øjeblikket stammer omkring 83 procent af landets samlede energiforbrug fra sort energi, altså olie og diesel.

- En udfordring er, at en meget stor del af vores energiforbrug anvendes i vores havgående flåde (såvel forsyning som fiskeri) hvor den teknologiske udvikling stadig ikke er fuldt færdigudviklet i forhold til at overgå til fossilfri sejlads. Naalakkersuisut vil derfor sætte særlig fokus på grøn skibsfart, siger Kalistat Lund.

Skal igang med klimastrategi

Det skal blandt andet gøres i den klimastrategi som naalakkersuisut skal i gang med i forlængelse af beslutningen om, at Grønland skal tiltræde Parisaftalen.

- Strategien skal udvikles i tæt samarbejde med borgere, virksomheder og kommuner. I klimastrategien vil vi sætte fokus på, hvordan vi både kan fremme den grønne omstilling og sikre forsat økonomisk vækst i Grønland.

Et initiativ for at mindske brugen af fosile brændstoffer er international konference om grøn skibsfart i Grønland, der skal afholdes næste år.

-Vi skal sammen med vores rederier, fiskere, havne og kommuner høre fra nogle af de aktører, som er længst med udviklingen og diskutere, hvordan vi kan gøre os mindre afhængig af olie i fremtiden.

BOGA blev lanceret den 11. november under COP26.

Powered by Labrador CMS