KAIR om prisstigninger: Vi har forsøgt at sikre os

Direktør forventer desuden, at udbud om terminalbygningerne i Qaqortoq holder sig inden for budgettet.

KAIR har indgået såkaldt fastpriskontrakter med entreprenørerne, hvilket skal sikre lufthavnsprojekterne mod prisstigninger.

Prisstigninger kan gå hårdt udover anlægsbyggerier, hvor inflation kan gøre det svært for entreprenører at overholde deres kontrakter, hvis materialer, arbejdsløn og andet pludseligt bliver dyrere.

Det største anlægsprojekt i Grønlands historie er i øjeblikket undervejs i form af byggerierne af tre nye lufthavne i henholdsvis Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq. Byggerierne sker i regi af Kalaallit Airports Holding(KAIR).

Vedrørende projekterne i Nuuk og Ilulissat fremgår det af selskabets årsrapport, at der "ikke er behov for nedskrivning eller hensættelser til budgetoverskridelser til dækning af materialeprisstigninger eller tidsforsinkelser."

Risikoen er på et tilfredsstillende niveau, konkluderes det.

Sermitsiaq.AG har spurgt selskabet indtil risikovurderingen henset til den nylige udvikling i samfundsøkonomien med udsigt til prisstigninger på grund af krigen i Ukraine.

Entreprenører har også sikret sig

KAIRs vurdering bygger på, at selskabet har indgået såkaldt fastpriskontrakter med entreprenørerne. Det skubber risikoen til entreprenøren, som i værste fald kan gå konkurs. Entreprenørerne har dog også sikret sig, lyder svaret:

- Vi ved, en række af entreprenørerne har været ude at afdække en række af materialerne. Det vil sige lave fastpriskontrakter på dem. Så skubber man regningen bagud i kæden, men den bliver formentlig også udjævnet ud i kæden, siger Jens R. Lauridsen, direktør i Kalaallit Airports Holding, og fortsætter:

- Det er rigtigt, at der er en risiko for entreprenøren, når vi har lavet fastpriskontrakter. Men så vil entreprenørerne typisk gøre det samme.

Forventer bud i Qaqortoq holder sin inden for budget

KAIR er i gang med at få kontrakter på plads på terminalbygningerne i Qaqortoq. Udbudsmateriale er netop sendt til tre prækvalificerede entreprenører.

Lufthavns-projektet i syd løb skævt, da det viste sig, at det ikke kunne realiseres inden for budgettet, men det er tilbage på sporet, efter at politikerne fandt flere penge til det i efteråret.

Tidligere i år blev det bestemt, at en canadisk entreprenør skal bygge landingsbanen, så nu mangler der kun en kontrakt på terminalbygningerne.

Spørgsmål: Hvordan vurderer KAIR chancerne for, at buddene kan holdes inden for rammerne?

- Det er klart, at af gode grunde ved jeg ikke, hvad prisen bliver. Men vores forventning er, at vi kan holde os inden for det budget, som vi har på bygningerne. Sidste forår var der en licitation på bygningerne, hvor jeg vurderer, at en del af prisstigningerne allerede var indarbejdet i tilbuddene.

Har investeret i realkreditobligationer

- Nu er vi i gang med en indbudt licitation, og vi har en ambition om, at vi i løbet af sommeren kan lave en aftale med en entreprenør om byggeriet, siger Jens R. Lauridsen.

I regnskabet kan man læse, at en del af den overskydende likviditet er blevet investeret i realkreditobligationer. Kursen falder i øjeblikket drastisk på obligationer som følge af stigende renter, men det vil ikke ramme KAIR, forklarer direktør:

- Vi bruger obligationer på den måde, at vi køber helt korte obligationer. Det vil sige, at vi køber obligationer, der er tæt på udløb og dermed også tæt på at blive indløst til kurs 100, siger Jens R. Lauridsen.

Ifølge selskabet vil der været et mindre kalkuleret tab på obligationerne, men det er mindre, end hvis pengene trak negative renter i banken, lyder forklaringen.

Powered by Labrador CMS