KAIR årsregnskab: Ilulissat-projekt er kommet betragteligt bagud

Opførelsen af den nye internationale lufthavn i Ilulissat er kommet "betragteligt bagud" i forhold til tidsplanen. Selve afleveringstidspunktet er dog ikke ændret, oplyses det i Kalaallit Airports årsregnskab.

I Ilulissat skal bygge 2.200 meter landingsbane. Kalaallit Airports

Mandag har endnu et selvstyreejet selskab afholdt generalforsamling, denne gang Kalaallit Airports Holding (KAIR), der står for lufthavnsbyggerierne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

I forbindelse med generalforsamlingen og fremlæggelse af regnskabet kommer selskabet med en status på byggerierne, der betegnes som de største infrastrukturprojekter i Grønlands historie.

Bestyrelsen blev genvalgt og fremstår således:

Kjeld Zacho Jørgensen (formand)
Niels Thomsen
Julia Pars
Randi Vestergaard Evaldsen

Byggeriet i Nuuk skrider frem efter planen og ventes fortsat færdigt i fjerde kvartal 2024, men der er opstået problemer i Ilulissat.

Projektet er kommet "betragteligt bagud", lyder det:

- I Ilulissat har Munck Gruppen i årets forløb udført arbejder med udsprængning og opbygning af den nye landingsbane. I sommeren 2022 påbegyndte opgravning af havsedimenter i den nordlige bugt og opbygning af kystsikringen.

Afleveringstidspunkt ikke ændret

- Det oplyses i årsrapporten 2022 for datterselskabet Kalaallit Airports International A/S, at anlægsprojektet i Ilulissat desværre er kommet betragteligt bagud i forhold til den kontraktuelle tidsplan, der er dog endnu ikke ændret på afleveringstidspunktet, skriver Formandens Departement i en gennemgang af KAIRs regnskab.

Múte B. Egede sendte i sin tale under mandagens generalforsamling også en lille opsang i forhold til forsinkelser og budgetoverskridelser.

- Samfundet har som ejere investeret meget i projektet. Dermed
forventer ejerne også, at projektet færdiggøres indenfor de rammer
som ejerne har fastsat for kapitalindskuddet.

I både Nuuk og Ilulissat opføres landingsbaner på 2.200 meter til nye internationale lufthavne. I Qaqortoq har politikerne bestemt, at der skal bygges en 1.500 meter landingsbane, og her er afleveringsdatoen for den nye bane den 31. juli 2025.

Da lufthavnene endnu ikke er færdige, tjener KAIR ikke som sådan penge, og årets resultat viser et underskud på 149 mio. kr. Næste år ventes et underskud på på 238 mio.

Nedenstående tabel viser selskabets hovedtal for de seneste fem år:

Den samlede investering i lufthavnene ventes at lande på 4,9 mia. kr., og pengene findes på følgende vis ifølge regnskabsgennemgangen:

Med hensyn til den manglende finansiering på 300 mio. kr. foregår der forhandlinger med diverse banker om mulighed for låneoptagelse.

I 2023 er Mittarfeqarfiit blevet omdannet til et aktieselskab og indskudt i KAIR som et datterselskab. Det sker for at samle driften af lufthavnene under samme koncern. I udgangspunktet er det Kalaallit Airports International, der har den danske stat som medejer, som skal anlægge og eje de nye lufthavne i Nuuk og Ilulissat.

Powered by Labrador CMS