Jess Svane (S): Strukturreformen har fejlet

Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S) henviser til borgernes vedvarende klager over manglende nærdemokrati og krav om genetablering af de gamle kommuner. Nu skal borgerne høres igennem en tilfredshedsundersøgelse som skal være færdig inden Inatsisartuts efterårssamling.

Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S) erkender, at den kommunale strukturreform har fejlet. Han iværksætter en borgertilfredshedsundersøgelse der skal leveres til Inatsisartut senest under efterårsamlingen 2024.

Klager over manglende nærdemokrati, klager over forfordeling af de kommunale midler til hovedbyerne i kommunerne, klager over manglende indflydelse på hvordan borgerservicen skal være og klager over manglende mulighed for selv at bestemme hvordan egen by og de omgivende bygder skal udvikles.

Det er blot nogle af de mange klager, der også bruges som motiver i kravet om at genetablere kommunerne tilbage til 17 kommuner i stedet for som nu, hvor der er fem kommuner med hver deres "hovedby".

Senest har borgerne i Nanortalik og bygder rejst krav om at blive selvstændig kommune igen.

Strukturreformen har fejlet

Sermitsiaq.AG har forholdt Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S) til spørgsmålet, om det ikke snart er på tide at reagere på de vedblevne klager fra borgerbevægelser siden kommunerne blev slået sammen i 2009:

- Set i bakspejlet, så mener jeg grundlæggende at strukturreformen har fejlet i alle henseender. Kommunesammenlægningen skulle føre til styrkelse af den samlede økonomi, afskaffelse af dobbeltadministration, der fører til mindre administration samt mindre driftsomkostninger. Sammenlægningen skulle føre til overdragelse af ansvarsområder fra selvstyret til kommunerne og ikke mindst, så skulle sammenlægningen føre til hurtigere og bedre borgerservice. Men mange af målene er ikke nået, og det kan dokumenteres ved, at vi i dag kan fremkomme med tal, der direkte påviser, at strukturreformen har fejlet.

Kommunerne skal selv tage initiativ

Selvom Jess Svane er meget direkte i sin erkendelse af, at strukturreformen har fejlet, er der ikke meget, Naalakkersuisut kan gøre, for kommunerne har status som selvstyrende og selvstændige enheder, der selv har beslutningskompetence i alle kommunale anliggender.

Jess Svane påpeger dertil, at hvis kommunerne ønsker at blive delt igen, så er det kommunerne selv, der skal iværksætte arbejdet:

- Vi har erfaringer fra det daværende Qaasuitsup Kommunia. Borgerne og de folkevalgte i kommunen kunne straks se, at det var en alt for stor kommune. Kommunen hørte sine borgere og iværksatte en deling. Hvis andre kommuner ønsker deling til flere kommuner, er det således kommunerne selv, der skal tage initiativ til delingen og derefter fremkomme med forslag til Naalakkersuisut, der så skal forberede de lovgivningsmæssige tiltag for Inatsisartut.

Tilfredshedsundersøgelse på vej

Men selvom det er kommunerne der selv, der skal ønske deling overfor Naalakkersuisut og Inatsisartut, så har Naalakkersuisut dog mulighed for at handle:

- Det forhold, at borgere i forskellige dele af landet bliver ved med at fremkomme med krav om at få genetableret de gamle kommuner, bør vi fra Naalakkersuisut og Inatsisartut lytte til. Og jeg mener, vi har pligt til at reagere med tiltag som ikke er overgreb mod kommunernes selvstændighed. Det er her, vi har valgt at være kommunerne behjælpelige med ;en tilfredshedsundersøgelse, baseret på et medlemsforslag (EM2022/93).

Det er Atassuts formand, Aqqalu Jerimiassen der er ophavsmand til forslaget til en evaluering. Forslaget er dog blevet ændret fra en evaluering til en tilfredshedsundersøgelse, efter IA's ændringsforslag nød fremme.

Det betyder, at der nu er en tilfredshedsundersøgelse på vej, og borgene vil derfor i løbet af 2024 få mulighed for at give deres mening til kende igennem denne tilfredshedsundersøgelse. Jess Svane forklarer dertil, at der nu foregår forberedelse og så snart denne er klar, vil der blive iværksat en meget grundig undersøgelse.

- Hvad skal der så ske, hvis eksempelvis mere end 60 procent af borgerne mener, at kommunestrukturen er utilfredsstillende?

- Når vi iværksætter sådan en undersøgelse, så mener jeg, vi har pligt til at reagere på resultatet, men hvordan reaktionen skal være, kan og vil jeg ikke på nuværende sætte stålfaste rammer for. For igen, vi skal fra Naalakkersuisut og fra landets lovgivende forsamling respektere, at kommunerne har status som selvstyrende og selvstændige enheder. Men uanset, hænger alting naturligvis sammen og vi må sammen finde løsninger, der kan komme kommunerne og hele det grønlandske samfund til gavn, siger Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane til Sermitsiaq.AG.

Powered by Labrador CMS