Jess Svane med opfordring til kommuner: Brug dog de penge der er afsat til ældrepleje

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane (S) opfordrer kommunerne til at benytte sig af penge, der er afsat til bedre service på landets plejehjem.

- Det er meningen at landets alderdomshjem skal bruges af ældre borgere der ikke længere kan klare sig selv i eget hjem og det er meningen at de ældre der bor der skal kunne trives og have et godt liv på hjemmene. Men i dag bliver alderdomshjemmene brugt mere og mere til demente, handicappede og døende. Vi må og skal vurdere hvordan landets alderdomshjem bliver brugt og vi må sikre at de gamle kan leve i tryghed, siger Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane (S).

Ældre der er blevet ude af stand til at klare sig selv i eget hjem, har mulighed for at komme på landets plejehjem, hvis der ellers er plads.

Naalakkersuisoq for sociale anliggender, Jess Svane (S) tilkendegiver overfor Sermitsiaq.AG, at der er ventelister på flere af landets alderdomshjem og at ældre, der er blevet plejekrævende derfor kan blive henvist til midlertidig ophold på landets sygehuse mod betaling fra kommunerne.

- Vi er nødt til at forholde os til, hvordan landets alderdomshjem bliver brugt. Det er jo meningen at gamle, der ikke længere er i stand til at klare sig selv i eget hjem, skal leve godt og trygt på alderdomhjemmene. Men som situationen er i dag, er det en kendsgerning at det ikke alene er ældre der bliver henvist til alderdomshjemmene, påpeger Jess Svane og fortsætter:

- Handicappede, der er plejekrævende samt et stigende antal voksne personer, der ikke er kommet højt op i alderen, men som lider af demens eller er døende som følge af alvorlige sygdomme bliver også henvist til alderdomshjemmene, forklarer Jess Svane til Sermitsiaq.AG.

15,8 millioner kroner bliver ikke brugt af kommunerne

Ældreplejen er et kommunalt anliggende. Men der er faktisk afsat 15,8 millioner kroner fra landskassen, som kommunerne kan søge om, hvis de mener, der skal ske forbedringer på landets alderdomshjem.

Det kan dreje sig om afskærmning mellem normale ældre og demente. Der er flere alderdomshjem, hvor der ikke er afskærmning, og hvor ældres livskvalitet bliver meget forringet som følger af de mange og urolige demente der er ude af stand til at kontrollere egne adfærdsmønstre.

- Jeg ved ikke hvorfor kommunerne ikke søger om midlerne, men jeg formoder at det kan have at gøre med manglen på fælles forståelse for, hvilken udvikling vi ønsker for alderdomshjemmene, så jeg ser meget frem til resultaterne begynder at vise sig i henhold til vores ældrestrategi, siger Jess Svane.

De 15,8 millioner kroner som kommunerne ikke benytter sig af står på hovedkonto 83.30.12. I tekstanmærkningen kan det læses at der kan ydes et tilskud på op til 50 procent til etablering og aktivitetsudvidelse med det formål at øge dækningsgraden på ældreinstitutionsområdet.

Powered by Labrador CMS