Jens-Frederik Nielsen: De økonomiske bånd i Selvstyreloven må genforhandles

Betingelsen om at Grønland selv skal betale for driften for nye sagsområder er en direkte hæmsko for den politiske udvikling i Grønland, mener Jens-Frederik Nielsen (D).

Hejmtagelse af sagsområder fra Danmark har været øm tå for politikerne gennem mange år, hvor det ikke er lykkedes at blive enige om at hjemtage nye områder.

Det er som oftest økonomien, der sætter en stopper for ambitionerne, fordi det står i selvstyreloven fra 2009, at Grønland skal overtage betalingen for driften af områder, der hjemtages.

Nu taler partiformand i Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen for et opgør med den del af selvstyreloven.

Partiformanden har derfor stillet et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut skal kontakte Rigsmyndighederne med henblik på at "påbegynde forhandlinger om en revision af Selvstyreloven særligt i forhold til de økonomiske relationer mellem Grønlands Selvstyre og staten."

- En hæmsko

Jens-Frederik Nielsen skriver i sin begrundelse for forslaget, at det element af Selvstyreloven hæmmer den politiske udvikling:

- Den økonomiske del af aftalen er således en direkte hæmsko for den politiske udvikling i Grønland.

- Det er nemlig sådan, at det af Selvstyreloven fremgår, at vi i Grønland selv skal betale for driften af de områder, som vi vælger at hjemtage fra Staten. Tidligere var det sådan, at bloktilskuddet blev forhøjet med det beløb, som Staten sparede ved at Grønland hjemtog området.

- Denne ændring har helt åbenlyst haft den betydning, at hjemtagelsen af områder er gået i stå. Det har haft den konsekvens, at graden af politisk selvbestemmelse ikke er blevet øget væsentligt de sidste mange år. Denne udvikling er et skridt i den forkerte retning, skriver partiformanden.

IA foreslår kommission

Naalakkersuisut tager ikke stilling til Jens-Frederik Nielsens forslag men vil afvente Inatsisartuts stillingtagen til spørgsmålet.

Naalakkersuisut oplyser, at man i øjeblikket arbejder med analyser af hjemtagelse af følgende tre områder:

  • Som følge af Inatsisartutbeslutning 2022/60 udfører det danske transportministerium efter anmodning fra Naalakkersuisut en analyse af overtagelse af færdselsområdet;
  • Departementet for Fiskeri og Fangst er i gang med udarbejdelse af en analyse for overtagelse af veterinær- og fødevareområdet – som opfølgning på Inatsisartutbeslutning 2019/132; og
  • Departementet for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel foretager en analyse af overtagelse af selskabs-, regnskabs-, og revisionsområdet.

Under debatten i Inatsisartut afviste koalitionspartiet Inuit Ataqatigiit at genforhandle selvstyreloven.

I stedet foreslog partiet en kommission eller et udvalg, der blandt andet skal diskutere hjemtagelse af sagsområder. Kommissionen skal eventuelt have deltagelse af repræsentanter fra Danmark.

Siumut kom med ændringsforslag

Siumut ønsker heller ikke en genforhandling af selvstyreloven, fortalte ordfører Kuno Fencker.

Selvom Jens-Frederik Nielsens punkt ikke umiddelbart fik opbakning, blev to andre punkter fra Demokraatit vedrørende hjemtagelse af sagsområder sendt til behandling i udvalg.

Powered by Labrador CMS