Iserit-direktør om alvorlig kritik: - Vi skulle ikke stilles dårligere

Så længe at Kommuneqarfik Sermersooq betalte 20 millioner kroner, kunne Iserit godt købe boliger for 99 millioner kroner. En betydelig støtte til et privat boligprojekt. Borgmester afviser kendskab til pres på boligselskab.

(Arkivfoto)

Ifølge forvaltningsrevisionen af boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq har kommunen presset sit boligselskab Iserit til at gå ind i et privat boligprojekt for at en entreprenør kunne få finansiering til sit samlede projekt.

Sagen endte med, at Iserit har lovet at købe en boligblok i projektet til 99 millioner kroner, mod at kommunen til gengæld gav Iserit 20 millioner kroner i såkaldt ansvarlig lånekapital.

Direktør i Iserit, Torben Kortegaard, bekræfter forløbet, som revisoren beskriver:

- Permagreen var på det tidspunkt i gang med et projekt på Vandsøvej med flere blokke. For at Permagreen kunne få finansiering til projektet, fik vi at vide, at det ville være fordelagtigt, hvis Iserit købte en af blokkene, så Permagreen havde sikkerhed for, at en af blokkene var afsat, siger Torben Kortegaard og fortsætter:

Iserit skulle købe blok

- Kommunen sagde derfor til os, at den fandt det ønskeligt, at Iserit købte en blok. Således kunne Permagreen finde finansiering til det samlede projekt.

Ifølge Torben Kortegaard var han skeptisk over for projektet, fordi prisen var høj, men Iserit gik i sidste ende med til at gå ind i det private projekt, fordi kommunen til gengæld ville give Iserit 20 millioner kroner i ansvarlig lånekapital:

- Prisen på den blok var højere end det, vi selv kunne bygge til. Derfor blev der udmøntet et kommunalt tilskud på 20 millioner kroner, siger Iserit-direktøren.

Kommune støttede Permagreen

Spørgsmål: Vil det sige, at kommunen brugte 20 millioner skattekroner, for at Permagreen kunne skaffe finansiering til deres projekt?

- Sådan kan det formuleres. Det er en udgift, kommunen kommer til at finansiere, og kommunens udgifter dækkes jo blandt andet via skat, siger Torben Kortegaard og fortsætter:

- Det var min vurdering som direktør, at vi ikke skulle stilles dårligere, end hvis vi selv byggede. Det skulle være kostneutralt for os, at vi valgte at købe blokken. Hvis vi kan gøre det på en forretningsmæssig fornuftigt måde, uden at det påfører os ekstra omkostninger, synes jeg det er ok, siger han.

Ifølge Deloitte, som står bag forvaltningsrevisionen, kan der være tale om ulovlig erhvervsstøtte, fordi kommunen i projektet er gået ind og har ydet støtte til en entreprenør. Deloitte skriver i rapporten, at "kommunaldirektøren og anlægsdirektøren udtrykte et (stærkt) ønske om, at selskabet gik ind i projektet gennem en anskaffelse af en af de ejendomme, således entreprenørens muligheder for at gennemføre projektet blev styrket."

Har ingen viden om personlig vinding

Sermitsiaq.AG har spurgt borgmester Charlotte Ludvigsen om, hvad hun siger til, at kommunen har presset Iserit til at indgå i det private boligprojekt:

- Jeg er ikke bekendt med, at der skulle være lagt pres på Iserit’s ledelse og bestyrelse for at indgå en bestemt købsaftale på køb af en bygning til udlejning, hvorimod jeg godt kender til indskud af ansvarlig lånekapital i Iserit.

Spørgsmål: Hvem pressede Iserit til at købe ejendommen? Er der tidligere ansatte i kommunen, der kan have fået økonomisk vinding ud af denne handling?

- Som sagt er jeg ikke bekendt med, at enkeltpersoner skulle have presset Iserit til køb, men kender godt til aftalen, som omhandler et stort boligprojekt, hvor der bliver opført fem ejendomme på Vandsøvej, hvoraf Iserit skal overtage en – formentlig i 2025.

- Jeg har ingen viden om, at nogen skulle have fået personlig vinding i den sag, udtaler Charlotte Ludvigsen i et skriftligt svar.

Sagen om lånet på 20 millioner kroner gav desuden borgmester Charlotte Ludvigsen problemer i efteråret 2021, da det kom frem, at hun havde underskrevet lånet uden at have inddraget økonomiudvalget. Udvalget har efterfølgende behandlet sagen. Her godkendte IA og Naleraqs medlemmer af udvalget lånet i december 2021.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra Permagreen om, hvad virksomheden siger til at have modtaget mulig ulovlig erhvervsstøtte.

Powered by Labrador CMS