Intensiv oplysningskampagne om forfatning på vej

Da arbejdet med et udkast til forfatningen nu er mere fremskreden, har forfatningskommissionen besluttet, at opstarte et oplysnings- og informationsarbejdet om forfatningen dette efterår.

Medlemmer i holdt flere møder tidligere på året. Nu skal der gang i oplysningsarbejdet forfatningskommissionen

Børn og unge skal oplyses om, hvad forfatning er.

Det skriver formanden for Forfatningskommissionen, Ineqi Skourup Kielsen, i det første nyhedsbrev fra Forfatningskommissionen. Nyhedsbrevet vil fremover komme ud hvert halve år.

Som en del af oplysningskampagnen til den yngre generation vil der blive produceret korte videosekvenser beregnet til børn og unge, som skal tilpasses denne målgruppe, fremgår det .

- Endelig bliver kommissionens hjemmeside og Facebook-side nu for alvor udviklet, oplyses det.

Borgernes mening om kommissionsarbejdet

I næste måned vil der ligeledes blive husstandsomdelt en informationsavis til borgerne i Grønland.

Borgerne skal også høres, om hvad deres mening er vedrørende kommissionens arbejde og forfatningsarbejdet.

- I den forbindelse bliver der i disse dage ringet rundt til tilfældigt udvalgte personer. Vi påregner at offentliggøre resultatet af undersøgelsen i midten af oktober, fremgår det blandt andet i nyhedsbrevet.

Samarbejde med sprogsekreteriatet

Tidligere i år blev det første udkast til Grønlands Forfatning udarbejdet, under kommissionens møder.

Men arbejdet med udkastet har ikke været problemfrit, meddeles det.

- I udarbejdelsen af det grønlandske udkast blev der anvendt forskellige udtryk for de samme begreber og ord. Derfor er det en af vores opgaver at medvirke til at udvikle ord og begreber på grønlandsk, meddeles det.

For nuværende er det kommissionens mål, at når forfatningen for den grønlandske stat træder i kraft skal der udelukkende anvendes ord og begreber, der er officielt godkendte.

- I den forbindelse er vi allerede i gang med et samarbejde med Sprogsekretariatet om udviklingen af en terminologi, lyder det fra forfatningskommissionen.

Powered by Labrador CMS