Ingen udsigt til lovgivning om psykolog til seksuelt misbrugte børn

Naalakkersuisut mangler at klarlægge mulighederne for omfang og format på et retskrav for psykologhjælp til børn, der har været udsat for seksuelle overgreb, før det kan komme på tale.

I politiets årsstatistik for 2020 var der i alt 106 seksualforbrydelser med børn under 15 år. Mens der var 11 anmeldelser om børnepornografi i samme år.

Debatten om manglende hjælp til børn som har været udsat for seksuelle overgreb startede igen i januar, da to mænds korrespondance om seksuelle forhold til børn kom frem på de sociale medier.

Anna Wangenheim har sendt spørgsmål til Naalakkersuisut om retskrav om psykologhjælp til børn under 18 år.

Her kommer det frem, at der ikke er politisk beslutning om at indføre retten til psykologhjælp for børn under 18 år, der har været udsat for et seksuelt overgreb.

- Naalakkersuisut har ingen konkrete planer om at implementere et retskrav på psykologhjælp i lovgivningen. Naalakkersuisut er enig i, at et tilbud om psykologhjælp til ofre for seksuelle overgreb er ønskeligt, og Naalakkersuisut arbejder derfor på en række forskellige initiativer, der skal gøre det nemmere at få psykologhjælp, svarer Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen (N) blandt andet.

Styrkelse af børnerejsehold

Naalakkersuisut har ikke lavet en undersøgelse på hvor meget det vil koste for samfundet, hvis seksuel misbrugte børn fik ret til at få psykologhjælp. Og fortæller at der er flere ting som bør afklares før sådan et tiltag kan blive til virkelighed.

- Det skal for eksempel afklares, hvilken form for forløb, der skal tilbyde, hvilket regi, forløbet skal tilbydes i, og om der skal være nogle kriterier for tildelingen af forløbet, forklarer Naalakkersuisoq.

Men der er flere initiativer, som skal gøre det nemmere for ofret at få hjælp fra det offentligt.

- Et af initiativerne i det dansk-grønlandske tværgående samarbejde om en styrket indsat for udsatte børn og unge er en styrkelse af børnerejseholdet, der består af to psykologer og to psykoterapeuter, der rejser rundt i landet og bidrager til udredning og behandling af børn og unge udsat for seksuelle overgreb. Herudover arbejder Naalakkersuisut på tiltag, der kan bidrage til at fastholde og rekruttere flere psykologer, siger Paneeraq Olsen (N).

Forældrenes kompetence skal styrkes

Udover rejsehold som skal hjælpe de seksuelle misbrugte børn, så vil Naalakkersuisut styrke den enkelte familie og fokusere på forældrenes kompetence. Dette skal ske gennem Manu, der støtter og hjælper forældre og kommende forældre.

- Det er desuden væsentligt at have for øje, at foruden psykologhjælp m.v. har erfaringer vist, at et godt og støttende netværk har stor betydning for, om behandlingen efter traumer har en effekt. Det er derfor vigtigt, at et tilbud om psykologbehandling ikke står alene, men der må i lige så høj grad være fokus på at styrke netværket omkring det traumatiserede barn, herunder både forældre/plejeforældre, skoler, dagsinstitutioner m.v., afslutter Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier.

Justitsministeriet i Danmark har i dag i samarbejde med Naalakkersuisut sendt et lovforslag, som skal sikre at foranstaltninger i sager om overgreb på børn bliver forlænget.

Powered by Labrador CMS