udsatte børn

Indsats mod udsatte børn får ros

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge roser Qeqqata Kommunia for at agere lynhurtigt og forbedre forholdene for udsatte børn.

Aviâja Egede Lynge glæder sig over den indsats, som Qeqqata Kommunia har sat i værk, efter at en rapport satte fokus på de mange udsatte børn i kommunen.

I en rapport tidligere på året beskrev MIO, hvor alvorligt det stod til for udsatte børn. Den kritik har kommunen ikke siddet overhørig. Tværtimod har kommunen fulgt en række anbefalinger for at rette op på de kritisable forhold.

Vigtigt arbejde

- Qeqqata Kommunia har taget hul på et meget stort og vigtigt stykke arbejde. Det er et meget flot skridt, som kommunen har taget. Der ligger et stort arbejde forude, så alle i Qeqqata, der nu går i gang med arbejdet har brug for opbakning og støtte i deres arbejde, siger børnetalsmanden i en pressemeddelelse.

Der er sket en styrkelse af det tværfaglige samarbejde de ansvarlige myndigheder imellem, som involverer skole, socialforvaltning, politi og andre institutioner, som reagerer, så snart man opdager et omsorgssvigtet barn.

- Det er dejligt at se, at kommunen tager fat på at udarbejde og styrke de interne retningslinjer og beredskabet, så børn ikke udsættes for omsorgssvigt og overgreb. For når forældre og omsorgsgivere er i den ulykkelige situation, at de ikke er i stand til at give barnet den nødvendige omsorg og støtte, må og skal barnet møde hjælp fra myndigheder og fagpersoner, der kompetent, systematisk og med barnet i centrum hjælper barnet, så det sikres dets grundlæggende ret til beskyttelse, siger Aviâja Egede Lynge.

Arbejdsgrupper nedsat

Der bliver også peget på, at det er rosværdigt, at man sikrer inklusion i bygderne, har nedsat arbejdsgrupper om mobning og om barnets ret til beskyttelse mod både fysisk og psykisk vold.

Børnetalsmanden bemærker også, at det er glædeligt, at kommunen arbejder på at få ansat socialrådgivere på kommunens skoler.

Powered by Labrador CMS