IMAK vinder ankesag om bortvisning

Landsretten har slået fast at der var tale om en usaglig bortvisning, da en kommune fyrede en lærer for at fraflytte kommunen under ansættelse.

- En medarbejder har ikke ubetinget pligt til at bo i en kommune, hvori man arbejder, lyder det fra 's formand, Birthe M. Therkildsen. IMAK

IMAK har vundet en ankesag i Landsretten den 5. oktober 2020. Sagen handler om et medlem af IMAK, der af arbejdsgiveren, en kommune, blev bortvist tilbage i januar 2019.

Kommunens begrundelse for bortvisningen er, at medarbejderen under et sygdomsforløb var flyttet til Danmark og flyttet sin folkeregisteradresse dertil.

- Kommunen bortviste medarbejderen, da kommunen var af den opfattelse, at en fraflytning fra kommunen var misligholdelse af ansættelsesforholdet, forklarer IMAK i en pressemeddelelse.

Den begrundelse var IMAK ikke enig i og valgte at føre sagen for retten.

Kommune skal betale

Retten i Grønland gav kommunen medhold, men denne dom blev omstødt af Grønlands Landsret, der gav IMAK medhold i, at en flytning af folkeregisteradresse ikke er grund nok til at bortvise en medarbejder.

Begrundelsen herfor er, at der ikke var en bopælspligt i kommunen for medarbejderen.

- Landsretten slog i den forbindelse fast at bortvisningen af medarbejderen var usaglig, og kommunen blev tilpligtet til at betale et ikke uvæsentlig beløb til den tidligere medarbejder.

- Det kan derfor fastslås, at man ikke ubetinget har pligt til at bebo den kommune, hvori man arbejder. Hvilket vel er helt rimeligt, skriver IMAK’s formand Birthe Møller Therkildsen i en pressemeddelelse.

Powered by Labrador CMS