IMAK-undersøgelse: Tjenestemænd kan tjene stort ved at flytte til Danmark

Lærere på tjenestemandsvilkår kan score en stor månedlig økonomisk gevinst, hvis de flytter fra Grønland til Danmark, når de når pensionsalderen. Det viser en omfattende undersøgelse, som lærernes fagforening IMAK har fået udarbejdet.

IMAK har lavet en stor undersøgelse, der forsøger at forklare, hvorfor pensionerede lærere på tjenestemandsvilkår flytter til Danmark.

Den økonomiske forskel for en tjenestemandsansat lærer, der vælger at flytte til Danmark, kan være helt oppe på 10.285 kroner om måneden, viser et eksempel i en opgørelse, som IMAK har fået udarbejdet.

For en tjenestemandspension under 67 år, hvor forskellen er 10.285 kroner om måneden, er fordelingen følgende:

 • Forskel på alderspension og folkepension: 1.883 kr.
 • Forskel på skat og fradrag (42% og 37%): 5.355 kr
 • Forskel på daglige leveomkostninger (bolig, madindkøb etc): 3.047 kr.

For en tjenestemandspension over 67 år er forskellen 8.186 kroner om måneden fordelt på følgende poster:

 • Forskel på alderspension og folkepension: 1.883 kr.
 • Forskel på skat og fradrag (42% og 37%): 3.255 kr
 • Forskel på daglige leveomkostninger (bolig, madindkøb etc): 3.047 kr.

Flere fordele end de økonomiske

I rapporten bliver det bemærket, at der er andre fordele ved at flytte til Danmark end de økonomiske. 

IMAK har interviewet tjenestemænd, der er flyttet til Danmark for at høre, hvad der lå til grund for deres overvejelser om at flytte. Af fordele - udover de økonomiske - bliver følgende nævnt:

 • Bedre muligheder for at få tildelt en bolig
 • Bedre sundhedsforhold
 • Større udvalg af aktivitetsmuligheder
 • Klimaforhold
 • Bedre adgang til og billigere muligheder for rejser til andre lande
 • IMAK-forkvinde Elna Heilmann skriver i forordet til redegørelsen, at det ikke har været muligt at tilvejebringe alle nødvendige data for at lave en fyldestgørende undersøgelse, idet departementer og styrelser under Naalakkersuisut ikke har leveret de nødvendige statistiske data, som lovet.

Forskelsbehandling negligeres

Uanset de manglende oplysninger fra Selvstyret, så besluttede IMAK tilbage i april at rapporten skulle udgives på det grundlag, som var indsamlet via oplysninger fra de to grønlandske folketingsmedlemmer, der har stået bag en række spørgsmål til den danske regering, lærernes pensionsselskab og interviews af medlemmer, som har valgt at fraflytte Grønland, da de blev pensioneret.

Den store økonomiske forskel på at bo i Grønland og Danmark får kritik af Elna Heilmann:

- Som det ses af rapporten, bliver den store forskelsbehandling negligeret af de folkevalgte. Det er som om, man straffer de pensionister, der vælger at forblive i deres land blandt deres familie og venner.

Opråb til politikerne

- Disse pensionister skal behandles lige så værdigt som andre og respekteres, derfor må politikerne til at leve op til deres ansvar og handle på de forhold, som IMAK gang på gang har påpeget, men som i mange år er blevet tilsidesat og negligeret, lyder det fra IMAKs forkvinde.

Den markante økonomiske forskel skyldes blandt andet manglende regulering af tjenestemandspensionerne.Fra 1997 og frem til 2023 er tjenestemandspensionerne i Danmark reguleret med godt 53 procent i perioden. 

- I Grønland er der sket en mindre regulering af pensionsbeløbet i 2019. Reguleringer derefter er ikke forhandlet eller udmøntet, hvilket betyder, at tjenestemænd bosiddende i Grønland ikke har fået reguleret deres pensioner i årevis, hvilket er en del af årsagen til, at den markante forskel mellem udbetalte tjenestemandspensioner i Danmark og i Grønland gradvist er blevet forøget gennem de seneste mange år, fremgår det af rapporten.

Direkte sammenligninger er umulige

Det understreges i rapporten, at de mange pensionerede tjenestemænd, som er flyttet fra Grønland til Danmark, kommer fra forskellige ansættelser og fra forskellige familiemønstre, så det kan være vanskeligt at lave direkte sammenligninger mellem aktuelle personer.

I de interviews, som er lavet, om årsagen til flytningen til Danmark lyder det sammenfattende:

Pensionsstørrelse: Alle svarede at de har er opmærksomme på den betydelige forskel der er på udbetalinger af tjenestemandspensioner. Flere nævner at forskellen ligger på 80.000 kroner mere udbetalt i Danmark i pension om året. En anden nævnte 7.000 kr. mere om måneden. Under 67 år får udbetalt et tillæg.

Bolig: Her svarer hovedparten at udgifterne ligger på omkring det samme i Grønland og Danmark. Der er flere forskellige boformer. Eget hus, egen lejlighed, leje af hus, leje af lejlighed, andelsboliger mv. Nogle oplever at det billigere i Danmark men nogle som har været ansat på åremålsvilkår i bygder og kun betalt boligbidrag, er det flere omkostninger ved at bo i Danmark.

Daglige fornødenheder: De fleste svarer at det er billigere i Danmark ved de daglige fornødenheder. Specielt når man går efter de mange tilbud. Mad er generet billigere i Danmark. De sunde madvarer er billigere. En svarede at de i Grønland ikke kunne få økonomien omkring de daglige fornødenheder til at række. Det gør sig ikke gældende i Danmark. Der er aldrig mangel på vare i Danmark.

Aktivitetsmuligheder: Samtlige svarede at der er rigtigt gode tilbud på fritidsaktiviteter i Danmark. Mange eksempler blev oplistet, så som; syning, strikning, sport, korsang, markeder, fælles gåture, foreningsliv, svømmehal, kurser, dans, aktiviteter i fælleshuset, samspisning, IT-lære, foredrag. Nogle aktiviteter koster lidt andre er gratis.

Sundhedsforhold: Her er svarene utvetydige. Alle mener at sundhedsforholdene er betydeligt bedre i Danmark end i Grønland. Alle har oplevet en klar forbedring som har givet sig til udtryk ved: Bliver opsøgt at sundhedsmyndighederne for undersøgelser og helbredsundersøgelser. Screening for brystkræft og tarmkræft. Ingen ventetid. Egen læge, som kan skiftes hvis man ikke er tilfreds. Henvisning til speciallæger. Almindelig kendt at mange flytter til Danmark grundet helbredsforhold. Man føler sig mere sikker. Korte ventetider på bestilling hos læge. Højst 14 dage.

Efterladte i Grønland: Det generelle svar er at alle har måttet efterlade nær familie, venner, tidligere kollegaer, mv. Der kan gå op til fem år mellem møde med den helt nærmeste familie som børn og børnebørn. Andre har nær familie i Danmark.

Klima: De fleste svarer at de har det godt med klimaet i Danmark. Det er en fordel at der ikke er så koldt. Enkelte mener at der er for fugtigt og deraf koldt om vinteren. Det kan dog afhjælpes med god beklædning. Det generelle svar er at klimaet er godt for helbredet. Bedre for gigten og slidgigten og at det nemmere at tage til varmere lande. Det er også godt at der ikke er så glat, specielt når man lider af gigt.

Rejser til udlandet: Alle vurderer at der er bedre muligheder for at rejse til udlandet fra Danmark. Ved at lægge til side er der også mulighed for at tage til Grønland, for nogle et par gange årligt. Flere nyder godt af at kunne rejse til andre lande til billigere penge. Der er mange gode tilbudsrejser fra Danmark.

Opsummering: Derfor flytter man

IMAK opsummerer de forhold, som anses for at bidrage til den store udflytning til Danmark:

 • Højere grundløn
 • Indplacering på højre skalatrin
 • Forhøjelse af skalatrin i dk
 • Reguleringer af pensioner i dk hvert halve år eller hvert år
 • Ingen reguleringer i Grønland i årevis
 • Under pensionsalder Tillæg i dk mellem 60 og 67 år
 • Højere folkepension i forhold til alderspension
 • Lavere skat i DK
 • Lavere leveomkostninger
Powered by Labrador CMS