ICC: Vi støtter alle kvinder berørt af spiralsagen

ICC støtter fuldt ud de mange kvinder, som i disse år stiller sig frem og går forrest i kampen for retfærdighed i spiralsagerne. ICC kommer med udtalelsen om sagerne i anledning af kvindernes internationale kampdag.

Kvinder skal have ret til egen krop, og have ret til et liv i værdighed. Den kamp, kæmper de mange kvinder i Grønland, der er berørte af spiralsagerne.

Det understreger ICC i en udtalelse i anledning i kvindernes internationale kampdag, og medgiver sin fulde støtte til kvindernes kamp. Sermitsiaq.AG har valgt at udgive ICC's fællesudtalelse i sin fulde længde, som du kan læse her:

"ICC støtter fuldt ud op om de mange kvinder, som i disse år stiller sig frem og går forrest i kampen for retfærdighed i spiralsagerne. De er individuelt ramte og det kræver et individuelt mod at blive ansigterne på disse sager.

Deres mod og deres handlen har historisk betydning for hele vores samfund, og for vores kollektive rettigheder som et folk. ICC står også bag de mange kvinder som forholder sig stille, og som måtte have oplevet de samme overgreb.

Endelig et fokus på de menneskeretlige aspekter

Det er med stor tilfredshed, vi har modtaget nyheden om, at Naalakkersuisut igangsætter en undersøgelse af de menneskeretlige aspekter af spiralsagerne, sådan som ICC har opfordret til. Med den viden vi allerede har, kan der ikke være et gram af tvivl om, at der er tale om grove brud på menneskerettighederne.

Samtidig står vi dog tilbage med en stor undren over, at den danske regering ikke tydeligt anerkender, at der er tale om menneskeretlige forhold, som også bør afdækkes. I et svar til Folketinget afviser den danske sundhedsminister at afdække menneskerettighedsaspekterne med begrundelsen, at man vil adskille ”den uvildige udrednings faglige og objektive grundlag fra en vurdering af potentielle menneskerettighedskrænkelser”.

Menneskeret er også ret, og menneskeret er også faglig. At tale om ”potentielle” krænkelser er desuden på dette tidspunkt skudt alvorligt ved siden af.

Kvindekampen handler også om kollektive rettigheder

Vi står ved en historisk skillevej og behovet for en fortsat kvindekamp aldrig har været tydeligere. Vi opfordrer derfor alle til at stå sammen om støtten til alle berørte.

Spiralsagerne, og sagerne om andre former for antikonception, står som store og alvorlige eksempler på, at vi ikke må dæmpe eller opgive kvindekampen. Vi må heller ikke misforstå andre ligestillingskampe som værende vigtigere eller erstattende for den egentlige kvinderettighedskamp.

At fratage kvinder deres fertilitet er en ualmindelig stor krænkelse. At fratage så mange kvinder i et samfunds fertilitet er en krænkelse af et folks kollektive rettigheder, og i den menneskeretlige udredning er vores klare opfordring, at det også vurderes, om der er tale om en international forbrydelse.

Med de 143 kvinder som stævner staten i forbindelse med spiralsagerne er tre store spor taget i brug. For det første udføres udredninger af forskellige instanser, for det andet tages retssystemet i brug ved at staten stævnes, og for det tredje rapporterer ICC og andre løbende til FN om menneskerettighedskrænkelserne for at sikre fokus og handling gennem etablerede, internationale menneskerettighedsmekanismer. Spiralsagerne er en klokkeklar påmindelse om, hvorfor vi fortsat og endnu stærkere må stå sammen om kampen for kvinders ret over egen krop, og kvinders ret til et liv i værdighed.

Senest har ICC rapporteret om netop spiralsagerne ved FN’s racediskriminationskomités regionale høring i forbindelse med udarbejdelsen af anbefalinger vedrørende diskrimination i adgangen til retten til sundhed.

Vi er ikke alene

ICC vil fortsætte med at rapportere og fremlægge anbefalinger til Naalakkersuisut, FN og andre instanser. Desværre er vi ikke det eneste folk hvor kvinders reproduktive sundhed har været anvendt som et redskab i en kolonialistisk handling, og dette er et kerneforhold i oprindelige folks rettigheder.

Vi vil gerne minde om, at vi ikke står alene og vi håber, at kvinder og andre berørte i Grønland vil finde styrke i, at kvinder og oprindelige folk fra mange andre steder i verden står sammen med os i denne tid. Det mærker vi tydeligt, når vi er ude og advokere for oprindelige folks rettigheder.

Vi takker de mange kvinder som står frem, og vi står bag alle som er berørte.

Vi ønsker alle en stærk kampdag."

Powered by Labrador CMS