hvalkvoter

Hvalforhandlinger bevæger sig i en forkert retning i EU

Danmark går imod EU-landenes ønske om, at IWC skal forvalte småhvaler. Udenrigsministeren forventer dog ikke støtte fra andre EU-lande.

Det er afgørende for udenrigsminister Anders Samuelsen at fastholde den danske midterposition mellem hvalfangere og hvalfredere i EU-forhandlingerne. Narhvalen risikerer at komme ind under IWC's område.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) fik enstemmig opbakning i europaudvalget fredag 8. december til at stemme nej til EU-kommissionens udspil til de kommende møder i den internationale hvalfangstkommission IWC. EU støtter udvidelse af IWC' kompetence til småhvaler såsom grind og narhval.

Dansk nej

- Vi kommer til at stemme nej, fordi man vil udvide til småhvaler. Der er meget begrænset opbakning til Danmarks holdning, og i forhandlingerne har balancen i forslaget rykket sig yderligere til at tilgodese bevaringsinitiativer. Regeringen samt Færøerne og Grønland vurderer derfor, at det foreliggende forslag ikke kan forenes med rigsfællesskabets interesser, sagde Anders Samuelsen (LA).

Danmark står sandsynligvis alene i ministerrådet med sin afvisning af EU's IWC-politik. Udenrigsministerens mandat er aftalt med selvstyreregeringerne i Tórshavn og Nuuk.

Danmarks nej vil blive fulgt af en erklæring om rigsfællesskabets samlede interesser på hvalområdet og kongerigets statsretlige forhold.

Grønland og Færøerne ikke er medlem af EU og derfor ikke bundet af EU's fælles holdning i IWC i modsætning til Danmark, men Danmarks medlemskab af IWC dækker alle tre rigsdele, hvorfor Danmark reserverer sig ret til at indtage særstandpunkter på vegne af Færøerne og Grønland.

Grønland skal have fornyet sine seksårige storhvalkvoter på hvalkommissionens næste årsmøde, hvilket kræver 75 procent tilslutning. Derfor er det afgørende for Anders Samuelsen at fastholde den danske midterposition mellem hvalfangere og hvalfredere.

- Fra dansk side har man endvidere arbejdet for en eksplicit fremhævelse af behovet for dialog med oprindelige folk. Der har dog ikke været opbakning til sådan en fremhævelse blandt de øvrige medlemsstater, hedder det i politikernotatet

Udvander lokalbefolkningers rettigheder

Magni Arge (Tjóðveldi) og Aaja Chemnitz Larsen (IA) deltog i europaudvalgsmødet. EU's forhandlingsposition gør det nærmest til en kamp mellem dyrs versus menneskers rettigheder, beklagede Aaja Chemnitz Larsen.

- I Grønland er vi meget optaget af bæredygtighed. Det tipper over, når man taler om hvalers trivsel og nærmest en menneskeliggørelse af dyr, sagde Aaja Chemnitz Larsen.

- Vi ser det også i sælsagen, hvor der ikke har været meget respekt om inuitundtagelsen. I praksis har den vist sig ikke at have stor betydning. Man udvander oprindelige folks rettigheder, og det gør man også i EU's fælles holdning, hvor man ikke støtter en rettighedsbaseret tilgang til oprindelige folk, fortsatte Aaja Chemnitz Larsen.

Regional forvaltning

Småhvaler skal forvaltes regionalt, dvs. i Nordatlanten af NAMMCO (North Atlantic Marine Mammals Commission), fastslog Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne).

- Vi kan overhovedet ikke leve med, at IWC' mandat udvides til at omfatte småhvaler. De skal ikke reguleres gennem et globalt fællesskab som IWC, hvor en hel række lande overhovedet ikke har noget forhold til udnyttelse af havets ressourcer på en bæredygtig måde. Vores velfærd i Nordatlanten er baseret på at være i stand til at udnytte havets ressourcer, erklærede Magni Arge.

Han savner en debat i EU om svømmende køer frem for at koncentrere om undtagelser - om bæredygtig udnyttelse kontra totalfredning.

- Forholdet til oprindelige folk skal ikke være baggrunden for at lave nogle undtagelser. Jeg mener, at man i højere grad skal tage stilling til, om man kan udnytte havets ressourcer bæredygtigt eller ej. Det er en holdning, man skal bære ind i EU, lød opfordringen fra Magni Arge.

Uden skelen

- Den holdning, som EU lægger for dagen om at bevare nogle dyr af en eller anden årsag uden skelen til, om det er bæredygtigt eller ej, er ikke rationel, fortsatte Magni Arge og henviste til et par af FN's 17 verdensmål om mad til alle og retten til at opbygge en bæredygtig økonomi .

Powered by Labrador CMS