Hvad sker der med Forfatningsudkast? Forslag behandles i salen

Der er blevet brugt adskillige millioner kroner på forfatningskommissionens arbejde igennem de sidste 5 år. Der er kommet et udkast til forfatning ud af arbejdet. Men endnu er det ikke besluttet, hvad der videre skal ske.

Forfatningskommissionen så dagens lys den 27. april 2017. Betænkningen blev afleveret den 28. april 2023. Men hvad der videre skal ske med betænkningen er Inatsisartut og Naalakkersuisut ikke afklarede om. Det vil IA og Siumut nu lave om på.

Torsdag 12. oktober er store forfatningsdag hos Inatsisartut.

Koalitionens partier Inuit Ataqatigiit og Siumut vil fremkomme med deres forskellige forslag til, hvordan forfatningskommissionens betænkning skal behandles videre.

- Inatsisartut har desværre ikke - i forbindelse med kommissionens nedsættelse - forholdt sig til, hvorvidt eller i hvilken form Inatsisartut skal behandle kommissionsbetænkningen.

Med denne konstatering vil IA's gruppe i Inatsisartut fremsætte deres forslag (EM2023 pkt. 49) til at Naalakkersuisut anmodes om snarest - og i samarbejde med et Inatsisartut udvalg - at sikre den videre behandling af det udkast til en forfatning for Grønland, som forfatningskommissionen har udfærdiget.

IA: Giv midler til et flerårig proces

Inuit Ataqatigiit begrunder forslaget med at partiet finder det meget vigtigt, at der sker en grundig opfølgning af Forfatningskommissionens betænkning i et tæt samarbejde mellem Inatsisartut og Naalakkersuisut.

Dertil vil partiet også sikre plan for dialogmøder med borgere, uddannelsesinstitutioner og interesseorganisationer, suppleret med borgeroplysning.

- En forfatning for Grønland vil være en milepæl i Grønlands Historie. Derfor skal den bygge på den demokratiske samtale og debat. På den baggrund er det Inuit Ataqatigiits ønske, at Naalakkersuisut og Inatsisartut i samarbejde sikrer en grundig, inddragende og flerårig proces, argumenterer IA sit forslag.

S: Arbejdet skal munde ud i en folkeafstemning

Siumuts Inatsisartut-gruppe foreslår at der skal afsættes ekstraordinære økonomiske midler med henblik på en dialog om udkastet til en forfatning (EM2023 pkt. 74).

- På denne måde vil vi få en klar vished om befolkningens standpunkt om betænkningen, og efter en behørig dialog, argumenterer Siumut sit forslag.

Siumut begrunder videre at de er af den opfattelse, at en folkeafstemning vedrørende kommissionens arbejder om en forfatning må gennemføres efter endt dialog.

- Hvis opgaven gennemføres på en sober måde og med en god inddragelse, er Siumut ikke i tvivl om, at en markant flertal af befolkningen vil bakke op omkring forfatningen.

Powered by Labrador CMS