Høring på vej om helhedsplan for Paamiut

Paamiut er en smuk by med lige så smuk natur omkring byen. Men der er stadig gamle saneringsmodne boligblokke og efterladte huse der skygger for det smukke. Nu vil Kommuneqarfik Sermersooq for alvor gøre noget ved det forfaldne for at give plads til byfornyelse.

Der er store planer for byfornyelse i Paamiut. Først skal helhedsplanen i høring og siden skal man finde midler og prioritere indsatser for projekterne, der i sidste ende skal genfinde det smukke Paamiut.

Nu skal Paamiormiut stå parat til at komme frem med ønsker om, hvordan byen skal udvikles, da en kommende "helhedsplan for Paamiut" er fremlagt til offentlig høring i perioden 30. august – 25. oktober.

Helhedsplanen for Paamiut sætter fokus på, hvordan byens fysiske udvikling kan understøtte det gode liv med udgangspunkt i byens kvaliteter, udfordringer, ressourcer, potentialer og fremtidsønsker. Kommunen gør opmærksom på, at planen ikke har til formål at beskrive turisme- eller erhvervsmuligheder, men fokusere på byens hverdagsrum og det gode byliv.

FN´s verdensmål skal danne rammerne

Kommunen oplyser at en bæredygtig udvikling er et gennemgående element i planstrategien for Kommuneqarfik Sermersooq og for helhedsplanen for Paamiut. Derfor vil kommunen benytte verdensmålene til systematisk at måle kommunens indsatser, hvilket giver mulighed for bedre kan sætte ind og samle kræfterne de steder, det er nødvendigt.

FN’s 11. verdensmål, der handler om bæredygtige byer og lokalsamfund, er således centralt i helhedsplanen for Paamiut.

Men den fysiske planlægning har også indflydelse på andre verdensmål, som 3. Sundhed og trivsel; 9. Industri, innovation og infrastruktur; 12. Ansvarlig forbrug og produktion og 17. Partnerskaber for handling.

Oplagte potentialer

Befolkningstallet i Paamiut toppede i midten af 1980’erne med omkring 2.500 indbyggere. Siden da har byen haft en nedadgående befolkningsvækst.

Sådan er befolkningen i Paamiut opdelt i dag.

I perioden fra 2018-2023 har Paamiut oplevet en tilbagegang i befolkningstallet på ca. -13%. I 2023 bor 1173 indbyggere i byen.

Det faldende befolkningstal afleder en række udfordringer, men byen har også oplagte potentialer. Helhedsplanen tager udgangspunkt i hvordan mulighederne bedst udnyttes og skal bidrage til en sund udvikling af byen som bosted, så byen fortsat kan være et godt sted at leve.

Powered by Labrador CMS