Høring: Forældre skal kunne få erstatning hvis barn dør under behandling

Et lovforslag om ændringer af patienters mulighed for at få erstatning rummer en paragraf, der vil give en godtgørelse til forældre, som mister et barn under behandling i sundhedsvæsenet.

Naalakkersuisut har sendt et lovforslag i høring, hvis hovedformål er at sikre patienter i sundhedsvæsenet en bedre og mere effektiv klage- og erstatningsadgang.

Forslaget har tidligere været i høring men sendes nu ud igen med blandt andet den tilføjelse, at forældremyndighedshavere får adgang til godtgørelse "hvis de mister et barn efter behandling i sundhedsvæsenet der ellers i henhold til regler ville være berettiget til erstatning."

I bemærkningerne til forslaget står der, at godtgørelsen fastsættes til 184.500 kr., og beløbet vil blive reguleret årligt.

- Ses ikke mere end 1 gang om året

Naalakkersuisut skriver om den forventede udgift til ordningen:

- Det forventes, at denne bestemmelse vil medføre en beskeden udgift for det offentlige, og selvom det ikke er muligt at vide med sikkerhed viser historikken for tidligere år at denne type sager ikke ses mere end 1 gang om året, står der i bemærkningerne til forslaget.

Lovforslaget kommer efter, at en tragisk historie om en seksårig pige vakte betydelig opsigt og debat i sommeren og efteråret 2023. Den seksårige pige mistede livet, efter hun havde været igennem en operation, hvor hun fik fjernet sine mandler. Sagen satte stor fokus på patienters og pårørendes ret til at klage over behandling eller fejl i Sundhedsvæsenet.

7 mio. kr. til erstatninger

Udover godtgørelse til forældre rummer forslaget også udvidet mulighed for erstatninger til patienter, som oplever at blive fejlbehandlet:

- Sager kan behandles uafhængigt af hinanden, således at et erstatningsspørgsmål kan behandles uanset, om der er truffet afgørelse af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn (eller andre myndigheder), og uanset den eventuelle afgørelses udfald, skriver Naalakkersuisut om forslaget.

Hidtil har udgifter til erstatninger været omkring 1,5 mio. kr. årligt, men det ventes at stige kraftigt med indførelsen af nye regler:

- Med nærværende forslag udvides området for patientklager, og det forventes, at udgifterne til erstatningssager stiger til 7 mio. kr. årligt, står der i forslaget.

Powered by Labrador CMS