Højesteret giver IMAK medhold i principiel sag

Højesteretten har slået fast, at der var tale om en usaglig bortvisning, da en kommune fyrede en lærer for at fraflytte kommunen under sin ansættelse, mens vedkommende var sygemeldt.

Elna Heilmann glæder sig over, at deres medlem får medhold af Højesteret i en principiel sag mod en kommune om ansættelsesforhold.

Onsdag den 8. juni afsagde Højesteret sin dom i en principiel sag, hvor lærernes faglige organisation IMAK repræsenterede sit medlem imod en kommune i Grønland.

Her fik IMAK medhold af Højesteretten, hvor retten slog fast, at kommunen ikke kan bortvise sin medarbejder under vedkommendes sygdom, da medarbejderen ikke er forpligtet til at have bopælsadresse under sin ansættelse under kommunen.

Sagen kort

Kommunen havde i 2019 bortvist IMAK’s medlem fordi medarbejderen under sin sygemelding havde skiftet sin folkeregisteradresse fra Grønland til Danmark for at kunne få adgang til de danske sundhedsydelser samt ikke mindst for at få udfærdiget en lægeerklæring.

- Det afgørende i sagen har været, om en medarbejder, der er ansat i Grønland, frit kan flytte sin adresse til Danmark i forbindelse med en sygemelding, hvor medarbejderen jo ikke har pligt til at møde på arbejde, skriver IMAK’s formand Elna Heilmann i en pressemeddelelse.

Sagen har nu været behandlet tre gange. Først i kredsrettten, som gav kommunen medhold. Landsretten har efterfølgende omstødt dommen, og givet IMAK medhold. En dom som nu fastslås af Højesteret.

Vinder sagen

Med Højesterets afgørelse er der nu sat en endelig punktum i sagen, og den pågældende medarbejder kan nu glæde sig over at have modtaget en godtgørelse på lige godt 300.000 kroner, skriver IMAK i sin pressemeddelelse.

Advokat Britta Keldsen fra Arctic Law, der har ført sagen i Højesteret på vegne af IMAK er glad for dommens udfald.

Hun udtaler, at borgere i Grønland har lige så meget ret til at være mobile indenfor Rigsfællesskabets grænser som alle andre, og der således ikke skal gælde nogle særlige restriktioner alene af den grund, at medarbejderen bor i Grønland.

- Den pågældende kommune havde således i sagen gjort gældende, at det forhold, at det kan tage flere dage at komme fra Danmark til Grønland efter en eventuel raskmelding skulle have betydning i sagen, hvilket Højesteret dog i tråd med advokat Britta Keldsens anbringender ikke havde tillagt nogen form for vægt.

- Højesteret kom i lighed med Grønlands Landsret frem til, at der ikke gælder hverken en direkte eller forudsætningsvis bopælspligt i Grønland, blot fordi ansættelsesforholdet er her – heller ikke her mente Højesteret således, at ansættelsesforhold i Grønland skal adskille sig fra tilsvarende i Danmark, skriver IMAK i pressemeddelelsen.

Powered by Labrador CMS