Hjælp til ofre: Urimelig forskelsbehandling

Ofre er stillet vidt forskelligt i Rigsfællesskabet, når det drejer sig om støtte under en kriminalsag. En grønlandsk bisidder har langt færre muligheder end en bistandsadvokat i Danmark, påpeger advokat og bisidder i Ivaaraq-sagen.

- Det er tydeligt, at der er behov for mere støtte til ofre, siger formand for Offererstatningsnævnet, Kirsten Thomassen.

- Retsikkerhedsmæssigt må man spørge: Hvorfor skal en dansk statsborger med bopæl i Danmark have bedre vilkår end en dansk statsborger, der bor i Grønland?

Sådan lyder det fra advokat Ulrik Blidorf efter flere sager, hvor han har været beskikket som bisidder i henhold til den grønlandske retsplejelov.

Det skriver avisen AG.

Senest var som bisidder for den unge kvinde i sidste års meget omtalte kriminalsag fra Qaqortoq, hvor en medarbejder blev tiltalt og dømt for to gange at have voldtaget den multihandicappede kvinde, som boede på døgninstitutionen Ivaaraq. I 2022 fødte hun en søn som følge af overgrebene. Manden blev idømt to år og ni måneders anstaltsanbringelse.

I den sag valgte Ulrik Blidorf at gå meget længere i sin rolle som bisidder end loven egentlig foreskriver, oplyser han. Det gjaldt ikke mindst i forbindelse med erstatningskravet.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her:

Powered by Labrador CMS