Historisk dag: Forfatnings-forslag præsenteres efter svær fødsel

Efter adskillige bump på vejen offentliggøres et forslag til en forfatning for et selvstændigt Grønland fredag.

31. marts i år overdragede kommissionsformand Ineqi Kielsen forfatningsforlaget til Naalakkersuisut-formand Múte B. Egede (IA). Fredag får Inatsisartut og offentligheden kendskab til forslaget.

Fredag formiddag finder en historisk begivenhed sted, når forslaget til forfatning for et selvstændigt Grønland overdrages til Inatsisartut og i samme ombæring præsenteres for offentligheden.

Forud for overdragelsen er der gået seks et halvt års arbejde i Forfatningskommissionen, og det har til tider været en særdeles bumlet vej, som forfatningsarbejdet har kørt på.

Strid om indholdet af forfatningen, formænd der har smækket med døren og en arbejdsnedlæggelse har været blandt udfordringerne. Derudover er ambitionerne om borgerinddragelse blevet nedtonet gevaldigt undervejs, og der er derfor stor spænding om indholdet i forfatningsforslaget, som præsenteres i dag.

Usædvanligt møde og hastebehandling

Startskuddet til Forfatningskommissionen lød i efteråret 2016. Her var der lidt usædvanligt indkaldt til møde i Inatsisartut-salen lørdag den 19. november, hvor forslaget om etablering af en Forfatningskommission var eneste punkt på dagsordenen.

Mødet begyndte kl. 13 og efter timers debat blev etableringen af Forfatningskommissionen sendt videre til udvalgsbehandling ved 17.30-tiden. Lovudvalget havde dog kun en enkelt dag til at behandle det historiske forslag og komme med sin betænkning, fordi forslaget skulle andenbehandles og endeligt vedtages allerede 48 timer senere mandag eftermiddag.

Ved andenbehandlingen blev etableringen af kommissionen vedtaget under stor højtidelighed i Inatsisartut og kun to medlemmer fra Demokraatits stemte imod etableringen af kommissionen.

Første strid - i et eller to tempi?

Trods bred politisk opbakning til kommissionen, så betød den forhastede behandling, at en række spørgsmål var uafklarede, og uenighed om kommissionens arbejde betød, at den fik en meget vanskelig start.

Den første store strid opstod om, hvorvidt kommissionen skulle lave et udkast til et selvstændigt Grønland, eller om kommissionen skulle arbejde med et forslag, hvor en del kunne træde i kraft inden for rammerne af den danske grundlov, og så kunne resten træde i kraft ved selvstændighed. En forfatning i to tempi, blev det talt om.

Forfatningskommissionen med Siumuts Vivian Motzfeldt i front nægtede at arbejde med et forslag, der respekterede grundloven, hvilket førte til en længere armlægning med Naalakkersuisut om spørgsmålet i foråret 2017. Striden endte med, at kommissionen foreløbig måtte respektere retningslinjerne fra Naalakkersuisut om et forfatningsforslag i to dele.

Arbejdsnedlæggelse

Ved udgangen af 2017 var den dog gal igen, da kommissionen nedlagde arbejdet i nogle måneder, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt IA's Ane Hansen måtte deltage i kommissionsarbejdet. Ane Hansen havde nemlig taget orlov fra Inatsisartut for at passe sit job som borgmester i Kommune Qeqertalik.

Igen føj det med hårde kommentarer mellem Naalakkersuisut og Forfatningskommissionen. Kommissionen genoptog arbejdet i midten af januar 2018, efter at Mala Høy Kuko og Ane Hansen forlod kommissionen i forbindelse med at Naalakkersuisut "opdaterede" sammensætningen.

I foråret 2018 blev der afholdt valg til Inatsisartut, og i den nye koalition oplyste ny naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq, i sommeren 2018, at han gik i gang med at lave et nyt kommissorie for at genstarte Forfatningskommissionen.

Kommissionen genstartes og får ny formand

Qujaukitsoq kunne præsentere det nye kommissorium for offentligheden i marts 2019. Forfatningsarbejdet havde stået stille i næsten et år.

Det nye kommissorie slog fast, at kommissionen skulle arbejde med en forfatning for et selvstændigt Grønland. Dermed blev striden om en forfatning i to dele, hvor en del skulle respektere grundloven, ryddet af vejen.

Den hidtidige formand Vivian Motzfeldt blev medlem af Naalakkersuisut efter valget i 2018, og kommissionen havde derfor også fået ny formand i form af Doris J. Jakobsen, Siumut. Næstformand blev Kuupik V. Kleist, Inuit Ataqatigiit.

Doris J. Jensen smækker med døren efter strid om vederlag

Allerede i slutningen af 2019 var der dog igen problemer, da Doris J. Jensen smækkede med døren og forlod kommissionen. Hun syntes ikke, at kommissionens arbejde blev prioriteret, og hun ønskede at hvervet som formand blev betragtet og lønnet som et fuldtidsjob.

I februar 2020 godkendte Naalakkersuisut, at den på det tidspunkt 26-årige Ineqi Kielsen, Siumut, kunne sætte sig formandsstolen og køre Forfatningskommissionen videre.

Ineqi Kielsen sad herefter som formand frem til januar 2022, hvor den tidligere næstformand Kuupik V. Kleist blev ny formand. Kielsen blev i stedet næstformand, og ombytningen af posterne skete med baggrund i Inatsisartut-valget i foråret 2021. Det er nemlig det største parti, der udpeger formanden i kommissionen.

Den nye konstellation var dog dysfunktionel, og et få måneder senere i april 2022 smækkede Kuupik V. Kleist med døren til kommissionen. Der var samarbejdsproblemer, lød det fra eks-formanden.

Kassen smækkes i

Efterfølgende genindtog Ineqi Kielsen formandsposten og opgaven med at få kommissionen i mål. På efterårssamlingen blev finansieringen af kommissionen ikke forlænget, og derfor skulle kommissionens arbejde afsluttes.

De tilforordnede blev der sagt farvel til allerede ved årsskiftet, og i marts afleverede Ineqi Kielsen forfatningsforslaget til formanden for Naalakkersuisut.

- Arbejdet har været længe undervejs, og det har til tider været udfordrende. Men nu har vi modtaget udkastet og kan give det videre til Inatsisartut, som skal tage stilling til det videre arbejde, lød det fra formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA) i forbindelse med, at han fik overdraget forslaget.

En opgørelse fra Naalakkersuisut har vist, at politikerne har bevilget omkring 30 mio. kr. til Forfatningskommissionens drift fra 2017 til 2022. I januar 2023 kunne Sermitsiaq.AG afsløre, at Selvstyret har iværksat en revisionsundersøgelse af kommissionens brug af penge på grund af mistanke om brud på regler. Resultatet af undersøgelsen er ikke offentliggjort.

Overdragelse til Inatsisartut og offentliggørelse af forfatningsforslaget finder sted kl. 10 fredag formiddag på Ilimmarfik i Nuuk.

Powered by Labrador CMS