Hård kritik af Qeqqata: Barn kom ikke i skole i flere år

Ombudsmanden uddeler hård kritik af Qeqqata Kommunia for manglende hjælp til et barn, som kommunen over flere år modtog underretninger om.

Ombudsmand Vera Leth er særlig kritisk overfor Qeqqata Kommunia sagsbehandling og indsats for at hjælpe et barn i kommunen.

Qeqqata Kommunia har handlet uacceptabelt ved ikke at reagere tilstrækkeligt på otte underretninger, som blev givet til kommunen om et barn over en periode på tre et halvt år.

Det konkluderer ombudsmand Vera Leth i en kendelse, som netop er offentliggjort:

- Qeqqata Kommunia har begået talrige og meget alvorlige fejl i en sag om støtte til et barn, og kommunens håndtering af sagen samlet set har været uantagelig, skriver ombudsmanden.

Ombudsmanden har behandlet sagen, fordi barnets mor har klaget over kommunen. Af ombudsmandens notat fremgår det, at kommunen i 2017 fik en underretning på barnet, der på daværende tidspunkt var ni år gammelt.

Af underretningen fremgik det, at barnet blev vurderet til at have brug for støtte, og at barnet havde et stort fravær fra skolen.

Kommer ikke i skole

Derfra følger en årrække, hvor kommunen modtager flere underretninger og barnet får det ifølge underretningerne værre, og i en periode på flere år kommer barnet slet ikke i skole.

I september 2019 har barnet ikke været i skole i to år, og en psykolog underretter følgende til kommunen i håb om, at kommunen vil visitere hjælp til barnet:

- Hun udviser kraftige tegn på depression og angst, som påkræver et intensivt behandlingsforløb, hvis det skal blive bedre. Hun er dog et sted nu, hvor hun ikke er modtagelig over for den rådgivning og vejledning jeg påbegyndte i februar.

Overordnet konkluderer ombudsmanden, at kommunen ved modtagelsen af underretningerne på intet tidspunkt traf afgørelse om, hvorvidt underretningerne gav anledning til at iværksætte en socialfaglig undersøgelse:

- Kommunen har således i meget alvorlig grad forsømt at efterleve de lovregler, der sikrer, at børn og unge efter deres særlige behov bliver tilbudt støtte. Dette er efter min opfattelse yderst uacceptabelt, skriver ombudsmanden.

Mor fik ikke vejledning

Ifølge ombudsmanden levede kommunen heller ikke op til den såkaldte vejledningspligt overfor barnets mor:

- Jeg ser på intet tidspunkt, at kommunen vejledte moderen om hendes mulighed for at modtage hjælp fra kommunen, herunder om muligheden for at søge om selv at blive ansat som støtteperson.

Derudover siger ombudsmanden, at kommunen var 'urimelig lang tid' om at træffe en afgørelse om støtteforanstaltninger for barnet.

Powered by Labrador CMS