Handicaptalsmand: Pengene rækker ikke

Handicaptalsmand, Anja Hynne Nielsen, mener ikke, at de afsatte midler på finansloven er nok til at dække de opgaver, som institutionen ifølge lovgivningen skal løfte.

De 3.6 millioner kroner, som er afsat via finansloven til Tilioq, dækker kun løn og drift, påpeger handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen i en pressemeddelelse.

Trods politiske meldinger og en koalitionsaftale om at gøre Tilioq’s økonomi tidssvarende, er dette ikke sket, påpeger hun.

- Ifølge forrige Naalakkersuisuts koalitionsaftale ønskede Inuit Ataqatigiit og Naleraq at gøre Tilioq’s økonomi tidssvarende samt forbedre vilkårene for personer med handicap. I den nuværende koalitionsaftale er handicap ikke nævnt med et eneste ord.

Der mangler handling bag ordene

Naalakkersuisut arbejder på en national handlingsplan for, hvorledes man sikrer, at Grønland overholder FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

Men finanslovsforslaget for 2023 afspejler ikke, at der er planer om at sætte reel handling bag ordene, og det er desillusionerende, siger Anja Hynne Nielsen.

Handicaptalsmandsinstitutionen løser på nuværende tidspunkt flere af de lovbundne opgaver gennem fondsmidler, oplyser hun.

- Det er ressourcekrævende og forbundet med usikkerhed og derfor uholdbart. Hvis Talsmandsinstitutionen skal være i stand til at udføre alle lovpligtige opgaver tilfredsstillende, er der behov for en øget bevilling, lyder det i pressemeddelelsen.

Har fået fondsmidler

Tilioq har i de foregående år ansøgt om beløb på mellem en halv og halvanden million kroner fra fonde blandt, som blandt andet har været med til at finansiere det lovpligtige årsmøde for offentlige myndigheder, interessenter, organisationer og foreninger som talsmanden skal stå for at afvikle.

Handicaptalsmandsinstitutionen har desuden ansøgt fonde om ekstra midler til at udføre projekter og oplysningskampagner.

- Det er ikke en bæredygtig løsning at søge fondsmidler til de lovbundne opgaver, da fondsmidler har en iboende usikkerhed, udtaler Anja Hynne Nielsen.

Skal ikke være kransekagefigur

Tilioq har valgt at ansætte en socialrådgiver. Det har betydet, at institutionen har nedskaleret den årlige oplysningsrejse og kombineret den med et projekt, hvor der er indsamlet data og det betyder, at der må løbes hurtigt.

- Det er vigtigt at huske, at Tilioq er hele Grønlands handicaptalsmandsinstitution, det er en unik og vigtig institution, som allerede har bevist sit værd og som misundes af andre lande, der endnu ikke har en. Det er derfor stadig mit håb, at et politisk flertal vil sikre en større bevilling på finansloven, udtaler handicaptalsmanden som understreger, at Tilioq ikke må blive en kransekagefigur

- Vi skal være en institution, som kan hjælpe med til de ændringer som kan gavne samfundet som helhed og ikke mindst den store minoritet af personer med handicap, som er virkelig overset og ofte svigtet.

Powered by Labrador CMS