Handicaptalsmand bekymret: Kommunerne nøler med lovpligtige bisiddere

Personer med handicap har ofte behov for en bisidder, når de henvender sig til det offentlige. Bisidderordningen er indarbejdet i den nye lov om støtte til handicap, men kommunerne er ikke klar endnu.

Der er lige over en måned til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap bliver gældende.

Kommunerne har et stort ansvar, når loven den 1. januar 2020 træder i kraft.

Handicaptalsmanden Christina Johnsen glæder sig til en bisidderordning, men er samtidig betænkelig over implementeringen.

- Jeg er bekymret for, at implementeringen af bisidderordningen til personer med handicap igen vil tage op til tre år, som det har gjort med bisiddere for børn i nogle kommuner. Der er under 40 dage til lovens ikrafttræden, men der er enkelte kommuner, der henvender sig til os og spørger, hvad de skal gøre den del af loven. Vi må bare henvise til Naalakkersuisut, da det er dem, der skal sætte reglerne op. Vi har ikke hørt yderligere vedrørende en fremskridt, siger hun.

Flere henvendelser

Fra starten af 2018 frem til oktober 2019 har handicaptalsmandsorganisationen fået omkring 350 henvendelser fra borgere, der ønsker råd og vejledning.

Mange personer med handicap og deres pårørende henvender sig til handicaptalsmanden for at vide, hvordan de kan få en person, der kan bistå dem i sager.

- Det er især ved henvendelser til det offentlige, det være sig Ombudsmanden eller det sociale ankenævn. Det er svært for en person med handicap selv at skulle henvende sig og udfylde blanketter, især hvis det sker digitalt. Det er ikke alle steder, at der lige god adgang til internet og at der stadig er brug for hjælp til at udfylde diverse klage- og ankeblanketter, siger Christina Johnsen.

Todelt opgave

Når loven om støtte til personer med handicap træder i kraft, vil det også blive obligatorisk for kommuner at tilbyde bisiddere til personer med handicap. Det er kommunen, der skal tilbyde ordningen, mens det er Naalakkersuisut, der kan fastsætte de nærmere regler vedrørende udpegning, honorering og indhentning af straffeattest for bisidderne.

Christina Johnsen oplyser, at bisiddere vil få en meget vigtig og nødvendig rolle for personer med handicap. Især nu, hvor kommunikationen til det offentlige bliver helt digitaliseret gennem e-boks fra april 2020.

- Vi skal i hvert fald have fokus på, at der fortsat skal være mulighed for personlig hjælp ved henvendelser til offentlige myndigheder, da der stadig er stor persongruppe, der ikke er eller bliver fortrolige med anvendelse IT og elektronisk post.

Powered by Labrador CMS