Grønlandsk marsvin er sin helt egen

Den grønlandske marsvin afviger fra andre bestande i det nordlige Atlanterhav. Marsvinet har tilpasset sig forholdene i Grønland, er konklusionen i et nyt studie.

Den grønlandske bestand af marsvin ligner ikke andre bestande af marsvin i det nordlige Atlanterhav.

Det er konklusionen i et nyt studie, hvor forskerne har undersøgt sammensætning af DNA, fedtsyrer, parasitter med mere. Marsvinen afviger på alle punkter fra de andre bestande, uanset det gælder udseende, genetisk sammensætning, formering, indhold af forurenende stoffer og bakterier samt parasitter.

Dermed er det slået fast en gang for alle, at den grønlandske marsvin er sin helt egen art.

Det skriver naturinstituttet på deres hjemmeside.

- Den grønlandske bestand af marsvin er en såkaldt ”økotype”, dvs. en gruppe af dyr – eller planter – der er tilpasset et bestemt miljø og derfor har en række specielle egenskaber eller træk, som adskiller den fra andre grupper af samme art, skriver naturinstituttet.

Yngler i Grønland

Marsvinene bevæger sig tusindvis af kilometer væk fra Vestgrønland om sommeren. Men bestanden på omkring 100.000 dyr vender altid tilbage til Vestgrønland for at yngle.

Selvom marsvinebestanden er stor i Grønland, så fanges der mellem 2.000 og 3.300 marsvin om året i årene 2015-2020. Den Nordatlantiske Marine Havpattedyrkommission, NAMMCO vurderede i 2021, at fangsten af marsvin i Grønland ikke er bæredygtig og anbefalede, at den årlige fangst bør reduceres til lidt under 1.900 marsvin om året.

Det er Grønlands ansvar at opretholde en bæredygtig forvaltning af marsvin i landet.

Powered by Labrador CMS