Grønlands CO2-udledning tager hop op

Den faktiske udledning af drivhusgasser fra energiforbrug steg i 2022 med 8,3 procent.

En stigning i forbruget af vedvarende energi har bidraget til, at udledningen af drivhusgasser ikke er steget proportionalt med det faktiske energiforbrug, skriver Grønlands Statistik.

Energiforbruget steg i 2022 i forhold til året før, og stigningen har ligeledes påvirket Grønlands CO2-udledning.

Det viser en opgørelse fra Grønlands Statistik.

Statistikkontoret understreger, at Grønland i 2022 ikke havde påtaget sig en egentlig klimaforpligtigelse, men Grønland er forpligtiget til at udarbejde årlige emissionsopgørelser til FNs Klima Konvention (UNFCCC) med henblik på at monitorere den samlede emission af drivhusgasser.

- I 2022 udgjorde den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug 613.588 ton CO2-ækvivalent.

- Det er 8,3 pct. mere end i 2021. I forhold til 1990 er den faktiske emission af drivhusgasser fra energiforbrug faldet 1,9 pct. Drivhusgassen kuldioxid (CO2) udgjorde 609.204 ton svarende til 99,3 pct. af den samlede emission fra energiforbruget i 2022, skriver Grønlands Statistik i opgørelsen.

På grund af øget brug af vedvarende energi som varme fra afbrænding af affald og vandkraft er udledningen af drivhusgasser ikke er steget proportionalt med det faktiske energiforbrug.

- Mens energiforbruget siden 1990 er steget 17,3 pct., er emissionen af drivhusgasser fra energiforbrug således faldet 1,9 pct, skriver Grønlands Statistik.

Samlede energiforbrug steg

Med hensyn til Grønlands samlede energiforbrug, så steg det fra 9.258 TJ i 2021 til 10.002 TJ i 2022 svarende til en stigning på 8 pct.

- Forbruget af flydende olieprodukter steg samlet med 8,4 pct. Gasolie, som er det dominerende olieprodukt, steg med 7,6 pct. Forbruget af flybrændstof Jet A-1 steg med 36,2 pct. som følge af øget flytrafik efter Corona-pandemien, står der i opgørelsen.

Powered by Labrador CMS