Grønland skal have samtykkelov

Lov om samtykkebaseret voldtægtslovgivning i Grønland er sendt i høring og forventes at træde i kraft i 2023.

- Alle tiltag, der kan være med til at sikre, at der ikke sker seksuelle overgreb, skal gennemføres, siger naalakkeruisoq for Justitsområdet Aqqaluaq B. Egede.

Justitsminister Mattias Tesfaye sender i dag et lovforslag i høring, som vil indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i Grønland, ligesom det er sket i Danmark sidste år.

Naalakkersuisoq for Råstoffer og Justitsområdet Aqqaluaq B. Egede er tilfreds med at justitsministeriet har fulgt Naalakkersuisuts anmodning om at få en tilsvarende bestemmelse i den grønlandske kriminallov

- Alle tiltag, der kan være med til at sikre, at der ikke sker seksuelle overgreb, skal gennemføres. Det er vigtigt at sikre ofre for seksuelle krænkelser den bedst mulige retsbeskyttelse. Derfor håber jeg, at en samtykkelov kan føre til den samme ændring i befolkningens opfattelse af voldtægt, som det har været tilfældet i Danmark, udtaler han.

Kravet om tvang og vold erstates af samtykkekrav

Som kriminalloven er i dag i Grønland, dømmes der bl.a. for voldtægt, hvis en person tvinger en anden til samleje ved vold eller trussel om vold eller har samleje ved anden ulovlig tvang.

Der dømmes også for voldtægt, hvis man skaffer sig samleje med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, hvor vedkommende ikke kan modsætte sig handlingen.

Med den nye lov om samtykkebaseret voldtægt vil det fremadrettet være kriminaliseret at have samleje med en person, der ikke samtykker.

Har ændret opfattelsen af voldtægt

Siden loven trådte i kraft i Danmark, er der sket en stigning i både antallet af anmeldelser og sigtelser for voldtægt.

Justitsministeriets seneste offerundersøgelse pegede derudover for nyligt på, at samtykkelovgivningen kan have ændret borgernes opfattelse af voldtægt.

Den nye lov trådte i kraft i danmark i januar 2021. Allerede dengang var daværende Naalakkersuisoq for Socialområdet Martha Abelsen åben for at indføre samme lov her i landet, og FN’s Kvindekomité har anbefalet, at det sammme.

Lovforslaget forventes behandlet af Inatsisartut på efterårssamlingen i 2022, hvorefter lovforslaget kan fremsættes for Folketinget. Ændringen af voldtægtslovgivningen forventes derfor at kunne træde i kraft i 2023.

Powered by Labrador CMS