Grønland går i krig mod Sveriges formandskab

Naalakkersuisut har besluttet, at der for Grønlands vedkommende ikke bliver nogen deltagelse ved onsdagens ministermøde, samt at Naalakkersuisuts samlede deltagelse i Arktisk Råd-samarbejdet indtil videre stilles i bero

Formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond, Siumut, og resten af Naalakkersuisut vender - i hvert fald for en stund - Arktis Råd ryggen. Foto: Leiff Josefsen

En bombe!

Grønland deltager ikke ved det forestående møde i Arktis Råd, fordi Naalakkersuisut har besluttet at indstille samarbejdet med det svenske formandskab for Arktisk Råd.

Sådan lyder det højest opsigtsvækkende i en pressemeddelelse fra Formandens Departement under selvstyret.

Beslutningen har været drøftet i Inatsisartuts Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Udvalg, og den danske regering er blevet orienteret.

- Samarbejdet i Arktisk Råd er af allerhøjeste prioritet for Naalakkersuisut, og det er derfor meget beklageligt, at det har været nødvendigt at træffe en sådan beslutning, står der i meddelelsen.

- Beslutningen har været nødvendig, da Sverige under sit formandskab konsekvent har valgt at fravige fra hidtidig praksis for Kongeriget Danmarks repræsentation ved forhandlingsmøderne i Arktisk Råd med repræsentation af alle tre rigsdele. Grønland har siden efteråret 2011 ikke kunnet sidde med ved bordet til forhandlingsmøderne i Arktisk Råd, hvilket er i modstrid med hidtidig praksis. Grønland har siden oprettelsen af Arktisk Råd i 1996 været repræsenteret i centrale forhandlinger i Arktisk Råd. Grønland er det eneste arktiske land, med en befolkning som udgøres af et flertal af oprindelige arktiske folk.

- Da den nuværende praksis ikke er acceptabel for Grønland, har det været af meget høj prioritet både for den foregående og for det nuværende Naalakkersuisut at sikre, at den ny praksis etableret under det svenske formandskab ikke får lov at fortsætte uimodsagt fra det svenske til fremtidige Arktisk Råd-formandskaber.

Venter påtilfredsstillende løsning
- På trods af Danmarks, Færøernes og Grønlands bedste bestræbelser på at få Sverige til at ændre ved deres beslutning, har det endnu ikke været muligt at sikre en tilfredsstillende løsning på problemet. Der er blevet arbejdet på at finde en løsning helt frem til i dag, som ville kunne sikre Grønlands deltagelse ved ministermødet i Kiruna, men da det endnu ikke er lykkedes, er Naalakkersuisut nu blevet nødt til at træffe denne vigtige beslutning.

- Indtil der er fundet en tilfredsstillende løsning, er Grønlands deltagelse i Arktisk Råd sat i bero.

- Med Grønlands beslutning i dag bliver der nu indledt en reel forhandlingsproces med det nye canadiske formandskab for så hurtigt som muligt igen at sikre tilfredsstillende rammer for Grønlands fremtidige deltagelse i Arktisk Råds arbejde, står der i en pressemeddelelse fra Formandens Departement.

Det svenske formandskab for Arktisk Råd holder onsdag ministermøde i Kiruna, Sverige. Her overdrages formandskabet for Arktisk Råd fra Sverige til Canada.

Sermitsiaq.AG er ved at indhente en uddybende kommentar fra formand for Naalakkersuisut Aleqa Hammond.

Læs "Naalakkersuisut: Derfor boykotter vi ministermøde"

Powered by Labrador CMS