GEUS finder nyt ustabilt fjeldområde nær bygder

GEUS har fundet et nyt ustabilt fjeldområde i Kangerluarsuk fjorden i ved Uummannaqs fjordsystem. Geologerne vurderer, at der er meget høj sandsynlighed for et fjeldskred, som vil kunne have alvorlige konsekvenser for Ukkusissat, Niaqornat samt Qaarsut. Det skriver Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Det nye ustabile fjeldskred er ved Ukkusissat.

Der er fundet et nyt ustabilt fjeldområde ved Uummannaq, fjeldet er større end Karrat 1 og 2, men mindre end Karrat 3.

- Det er selvfølgelig bekymrende, at der nu er fundet endnu et nyt ustabilt fjeldområde ved Uummannaq. Vi følger situationen på tæt hold og vi er stadig i højeste beredskab. Vi kan ikke styre naturens kræfter, men vi har prioriteret midler til et overvågnings- og varslingssystem, og vi håber, det på sigt kan gøre det mere sikkert at bo i de berørte områder, siger Naalakkersuisoq for beredskab Kalistat Lund.

Volumen på det ustabile fjeldområde er beregnet til cirka 28 millioner kubik meter.

Opskylningshøjde op til 7 meter

GEUS har vurderet, hvor meget fjeldskredet kan ramme bygder ved Uummannaq. Det er især Niaqornat, Qaarsut og Ukkusissat som vil være udsatte, hvis fjeldet skrider, og GEUS vurderer, at der er betydelig større sandsynlighed for et fjeldskred fra det nye fjeldområde (som de kalder ”Kigarsima”) end fra Karrat 3.

Myndighederne gør opmærksom på, at der vil komme bedre tsunamimodeller i slutningen af maj.

- Norges Geotekniske Institut er i gang med at se på de nye oplysninger. De prioriterer opgaven højt og forventer at have en mere præcis tsunamimodellering klar i slutninger af maj 2022.

Naalakkersuisut vil følge beredskabskommissionens anbefalinger

Geologernes undersøgelser viser, at det nye ustabile fjeldparti har haft en meget hurtig og accelererende udvikling igennem de seneste 10 år. Oplysningerne om det nye fjeldområder er baseret på analyser af satellitdata, skråfotos samt feltundersøgelser.

Beredskabskommissionen anbefaler at risikoen for fjeldskred skal informeres til hele befolkningen, og at man skal kontrollere sirenerne i de berørte områder.

Beredskabskommission anbefaler følgende:

  • At de nye informationer deles med offentligheden
  • At det kontrolleres, at sirenerne i de berørte områder fungerer
  • At Avannaata Kommunia, Sundhedsvæsnet, Nukissiorfiit, Tusass med flere skal sikre, at deres beredskabsplan tager højde for tsunamirisikoen
  • At borgerne mindes om de typiske tegn på, at en tsunami kan være på vej
  • Det anbefales, at Avannaata Kommunia forsat sikrer, at der er en vagtordning på de berørte lokaliteter.
  • At den nye lokalitet medtages i de forundersøgelser, der er igangsat i forhold til at etablere et overvågnings- og varslingssystemsystem i Karratfjorden, og at arbejdet fremskyndes mest muligt.

GEUS har baseret på en meget simpel tsunamimodel lavet et foreløbigt estimat af opskylshøjder. De foreløbige resultater viser følgende:

- Tabel 1: Estimeret opskylshøjde forårsaget af et potentielt fjeldskred på 28 millioner m3 ved Kigarsima ifølge SPLASH formlen (Oppikofer et al. 2018). Til sammenligning er der også angivet opskylshøjder forårsaget ved potentielle fjeldskred fra Karrat 1, 2 og 3 ifølge tsunamimodellering af NGI.

Se tabellen her:

Oversigt over hvor hårdt bølger kan ramme bygderne, hvis den nye ustabile fjeld, Kigarsima skrider.
Powered by Labrador CMS